Sağlık Makaleleri

Erkek çocuklarda yapılan sünnet ve hasta hakları boyutunun incelenmesi

Pek çok kültürde erkek çocuklar, çeşitli nedenlerle sünnet derisinin ucunun cerrahi olarak çıkarılması olan sünnete tabi tutulur. Bu işlem, cerrahi komplikasyonlar açısından önemli bir risk oluşturmamakla birlikte, özellikle işlemin yapıldığı yaşla ilişkili olanlar başta olmak üzere birçok psikiyatrik rahatsızlığa yol açabilmektedir .Dünya genelinde çok sık, bazen de inanç ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmaktadır. bağlı olduğu sistemdir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), dünya çapında her 3 erkekten 1’inin sünnetli olduğunu bildirmektedir. Bu sünnet işleminin sosyolojik ve psikolojik yönleri, yaygın uygulamasına rağmen o kadar sorgulanamaz ve sıradan hale gelmiştir ki, bilimsel araştırmalarla açıklığa kavuşturulması gerekir.

1. SÜNNET VE DÜNYA SÜNNETİNİN TANIMI

Sünnet, sünnet derisi adı verilen ve penis başını örten derinin penis başını görünür bırakarak çıkaran cerrahi bir prosedürdür. Dilimizde “sünnet” olarak adlandırılan bu işlem, Arapça “hitan”, Fransızca sünnet, Almanca beschnittung, İngilizce circumcision olarak yapılmıştır. Hepsi erkeklik organının üst kısmındaki derinin kesilmesi anlamına gelir. Dini, tıbbi ve kültürel nedenlerle birçok toplumda uygulanan sünnet dünyanın birçok yerinde halen uygulanmaktadır .En eski ve en yaygın cerrahi işlemlerden biri olarak kabul edilmektedir. . Erkeklerde uygulanan sünnet işlemi farklı toplumlarda kadınlar için de klitoral kırpma şeklinde uygulanabilmektedir .Dünya genelinde her yıl 13,3 milyon erkek ve 2 milyon kız çocuğunun sünnet edildiği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında 15 yaş üstü 0-33 erkeğin sünnet edildiğini bildirmektedir. DSÖ, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sünnet yaygınlığının sırasıyla %75 ve %20 olduğunu belirtmiştir.

2. Sünnet ve Din İlişkisi

Dünyada yaygın olan sünnetin veya erkek cinsel organına müdahalenin tarihi mitolojik dönemlere kadar uzanır ve mitolojik dönemlere ait hikayelerde geçer. Çeşitli toplumlarda insanları belirli şeytani güçlerden korumak için yapılan bu müdahaleler, tek tanrılı inançlar çağına geçişten sonra en eski dönemlerden itibaren dini motifler almaya başlamıştır. İlk kaynak Hertz döneminde yapıldığı söylenen sünnettir. Hadis kaynaklarında da yer alan İbrahim devri (M.Ö. 2000). Atasevn, Tarih Boyunca Sünnet adlı kitabında. İbrahim ve Hertz ile başladığını söylüyoruz. İbrahim’in sünnet töreni unutulunca, o ve oğulları Herz Ishmael ve St. hertz. Fermandan sonra İbrahim, müminlerin sünnet edilmesini istedi. İslam’ın en önemli hadis kaynaklarından biri olan Buhari ve Müslümanlar, Ebu Hureyre’den Allah Resulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu naklederler: Yıllar önce Hz. Muhammed doğduğunda (MS 571), Mekke Hanifleri (İbrani dinini benimseyenler) sünnet geleneğini biliyor ve uyguluyorlardı. Bazı rivayetler Hz. Muhammed’in sünnetli olarak doğduğunu ve tarihte 10 ile 17 arasında sünnetli peygamber olduğunu söyler. Bu konudaki rivayetlerden biri de Abdülmuttalip’in Peygamberimizi yedinci gün sünnet ettirdiği, ona yemek verdiği ve ona Muhammed adını verdiğidir. hertz. Hadis kaynakları, Muhammed’in iki torunu Hasan ve Hüseyin’i mübarek elleriyle sünnet ettirdiğini söylüyor. Kaynaklara göre bu konunun Tevrat’ta yer aldığı açıktır. “Ve Allah İbrahim’e dedi: Ve sen ve senden sonra zürriyet ahdime bağlı kalacaksın. Seninle benim aramda ve senden sonra zürriyetin arasında tutacağınız ahit budur. Seninle benim aramdaki antlaşmanın sayısı olacak ve senin soyundan doğan her erkek çocuk, senin evinden ya da soyundan sünnet edilecek” (Yaratılış, 17/9-1.baplar) “Ve İbrahim , oğlu İsmail ve onun evinden doğdu, onun parasıyla, evinin bütün erkeklerini aldı ve tıpkı Tanrı’nın kendisine söylediği gibi o gün onları sünnet etti. İbrahim sünnet edildiğinde doksan dokuz, oğlu İsmail ise on üç yaşındaydı ve hep birlikte sünnet oldular” (Yaratılış 17/22-27). “İsa Mesih’in yaptığı sünnet sayesinde günahlarınızı kendinizden aldınız ve O’nun tarafından elle yapılmayan bir sünnetle sünnet edildiniz.” Luka 2:27. Sekizinci gün sünnet edildi ve ona isim verildi.
Kutsal kitapların sonuncusu sayılan Kuran’da erkek sünneti ile ilgili herhangi bir ayet yoktur.

3. Tıbbi Durumlar (Endikasyonlar)

Penisin normal anatomisi, sünnet derisinin penis başını açığa çıkaracak kadar geri çekilmesini gerektirir.
Sünnet derisinin normal şekilde geri çekilemediği duruma fimozis denir. Yenidoğan döneminde fimozis çok yaygındır. Endotelin keratinizasyonu ve ara sıra ereksiyon olması fimozisi açarak sünnet derisinin geri çekilmesini sağlar ve problem ortadan kalkar. Fimozis yenidoğanlarda kabul edilen fizyolojik bir durumdur, ancak yetersiz hijyen ve kronik enfeksiyonlar nedeniyle çocukluk döneminde de ortaya çıkabilir. Bu duruma edinilmiş veya ikincil fimosis denir. Zorunlu retraksiyon travması, dermatit ve balanopostit de etiyolojisi net olmayan sekonder fimozise neden olan faktörler arasındadır. Fizyolojik fimozis 3 yaşında 1/2, 6 yaşında %8, 16 yaşında %1 oranında azalır. Bu nedenle, çocuklukta fimosis fizyolojik ve patolojik (ikincil edinilmiş) olarak ikiye ayrılır.
Sünnet derisinin fizik muayenesinde hafif bir kasılma fizyolojiktir ve apekste skar dokusu oluşursa bu patolojik fimosis olarak kabul edilir.
Fimozis, patolojik vakalarda sünnet için tıbbi endikasyonlardan biridir. Sünnet için tıbbi endikasyonlar çocuklarda patolojik fimosis, paraphimosis, penil travma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonudur (İYE). Fizyolojik fimosis, çok uzun sünnet derisi, tekrarlayan balanit ve balanopostit ve idrar yolunun konjenital anomalileri sünnet için göreceli endikasyonlar olarak kabul edilir. Doğuştan ürolojik anormallikler olan hipospadias ve epispadias gibi durumlarda sünnet derisi onarım için kullanıldığı için çıkarılır.

 

4. SÜNNETİN FAYDALARI

Sünnetin komplikasyonlarının yanısıra faydalarının da olduğunu söyleyen pek çok bilimsel yayın vardır.
Bunları sıralayacak olursak; Fimozise bağlı oluşan idrar yapma güçlüğü ve neticesinde ortaya çıkabilecek olan enfeksiyonların önlenmesi, daha ileri dönemlerde ise fimozise bağlı üst üriner sistemde ortaya çıkabilecek olan önemli sorunların engellenmesi, penis kanseri gelişme riskininin sünnet ile azalması, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruma, sünnetli kişilerin partnerlerinde serviks kanseri riskinin azalması, idrar yolları enfeksiyonlarının 10 kata kadar azalması gibi birçok iddiaya da yayınlarda rastlamak mümkündür. Bugün Dünya Sağlık Örgütü HIV koruma plan› içinde rutin sünneti yaygın bölgelerde önermektedir. Sünnet esnasında HIV-1 hedef hücrelerinin yoğun bulunduğu sünnet derisinin iç tabakası çıkarıldığından sünnetli erkeklerin bu enfeksiyonu kapma oranlar %60-70 oranında azalmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat