Mevzuat

Eğitim Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

Kimler eğitim durumu tayini atanma yapabilir?

Sağlık Bakanlığı uhdesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları yararlanabilir.

 

Eğitim durumu tayininin hukuki gerekçesi nedir?

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “İsteğe bağlı yer değiştirme” başlıklı 16 ıncı Maddesinin 2 inci fıkrasının (g) bendinde “ Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre sağlıkla ilgili bir alanda, en az 4 yıllık örgün öğrenim gören bakanlığın memur kadrolarında sağlık ve yardımcı sağlık personeli olarak görevli personel öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla , öğrenim gördüğü yere bir defaya mahsus olmak üzere atanabilecektir. Ayrıca öğrenim gerekçesi ile atanalar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür

eğitim durumu tayini nasıl yapılır?

Eğitim durumu tayini birden fazla kez yapılabilir mi?

Söz konusu yönetmelik hükmüne göre bu haktan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanılabilir.

4/B SÖZLEŞMELİ YAHUT 663 SAYILI KHK’NIN 45/A MADDESİ UYARINCA 3+1 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN ÖĞRENİM MAZERETİNE DAYANARAK ATANMA HAKLARI:

 

657 sayılı DMK’nın 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin veya 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi uyarınca istihdam edilen 3+1 sözleşmeli personelin tabi olduğu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda öğrenim mazereti nedeniyle atanma hakkına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu statüde görevli personel Anayasanın “ Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi “ kenar başlıklı 42. Maddesinde; “Kimse , eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Hükmü uyarınca kıyasen uygulanabileceğinden bahisle öğrenim mazeretine dayanarak atanma hakkı elde ettikleri mahkeme kararları mevcuttur.

eğitim durumu tayini nasıl yapılır?

Üniversite hastanelerinde memur statüsünde görevli sağlık personeli eğitim durumu tayini hakkı var mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72. Maddesinde , memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları hususunda eş özrüne, aynı Kanunun Ek.39. maddesinde, sağlık özrüne yer verildiği ; ancak öğrenim özrünün ise atama sebebi olarak düzenlenmediği görülmektedir. Yine, tabi olunan “Devlet Memurlarının yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına dair Yönetmelik” hükümlerinde öğrenim mazeretine yer verilmemiştir.

Ayrıca Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının ayrı bir “Atama ve Yer Değiştirme “Yönetmeliği bulunmadığından ve Üniversitelerin ayrı birer tüzel kişiliği bulunması hasebiyle kurumlar arası naklen atanma hükümlerinin işletilmesi gerektiğinden adı geçen personellerin öğrenim mazereti nedeniyle atanmaları konusunda Anayasa düzenlenen Eğitim ve Öğrenim Hakkından başka ayrı ve adı geçen çalışanlar adına pozitif bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Eğitim durumu tayini dilekçesi

Örnek eğitim durumu tayini dilekçesine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Eğitim tayini istenecek il ile kişinin kayıtlı adresinin aynı il olması sorun oluşturur mu?

  2. Merhaba alt bölge tayini ile aksaraydan nevşehire geçmek istiyorum. İki şehirde 4b grubunda dilekçe verebilir miyim ikiside aynı grupta olunca?
    İller arası tayinle geldikten ne kadar süre sobra alt bölge tayini yapabilirim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu