Gündem

Durum Bildirir Raporu Nedir? Ne İşe Yarar? 2023

Durum bildirir raporu, birçok farklı kurum ve kuruluş tarafından çeşitli sebeplerle kişilerden talep edilebilen bir rapordur. Örneğin bir eğitim kurumuna kayıt yaptırırken ya da kişiler belirli sosyal yardımlardan yararlanmak istediğinde durum bildirir raporu talep edilebilir.

Ancak bu ifade genellikle insanların kafalarını karıştırır kişiler durum bildirir raporunun ne olduğunu ve bu raporun nereden alınabileceğini anlamakta zorlanır. Bazı kişiler bu raporun sağlık raporuyla aynı şey olduğunu düşünürken bazıları heyet raporu olarak bilinen rapor türüyle aynı olduğunu düşünür.

Bu haberimizde, durum bildirir raporunun ne olduğuna, ne işe yaradığına ve nasıl alındığına dair merak ettiğiniz bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Durum Bildirir Raporu Nedir?

Durum bildirir raporu nedir sorusunu yanıtlayacak olursak, e-imzalı olarak elektronik ortamda bir ya da birkaç doktor tarafından düzenlenen ve kişinin sağlığı hakkında değerlendirmelerin yer aldığı rapor türüdür.

Bu bağlamda durum raporu oldukça geniş bir tanıma sahiptir ve halk arasında farklı isimlerle anılır. Ancak temel olarak bir ya da birkaç doktor tarafından verilen ve kişinin sağlık durumuna dair değerlendirmelerin yer aldığı raporlar durum bildirir raporu olarak isimlendirilir.

durum bildirir raporu nedir? ne i̇şe yarar? 2023

Sağlık Raporu ile Aynı Şey mi?

Aslında sağlık raporu ya da heyet raporu olarak bilinen raporların tamamı bir çeşit durum bildirir raporudur. Ancak her kurum ve kuruluş, farklı kriterlere sahip durum bildirir raporları talep ettiği için halk arasında bu raporlar birbirinden ayrıştırılır.

Örneğin bir kişinin engellilik durumunun tespiti için durum bildirir raporunun bir heyet tarafından düzenlenmesi gerekir ve bu rapora halk arasında “heyet raporu” denir. Diğer yandan bazı kurumlar kişilerden tek hekim durum bildirir raporu ister ve bu rapor da halk arasında “sağlık raporu” olarak isimlendirilir.

Tek Hekim Durum Bildirir Raporu Nedir?

Kişinin sağlığı hakkındaki beyanları ve tek bir doktorun kontrolü sonrası düzenlenen raporlara tek hekim durum bildirir raporu ya da halk arasında “sağlık raporu” denir. Bu raporda, kişinin sağlık durumu en temel anlamda değerlendirilir ve bazı etkinlikler ile faaliyetlere katılıp katılmamasına yönelik olası riskler ele alınır.

Eğer doktor, söz konusu kişinin sağlığına dair çeşitli şüpheler duyuyorsa rapor vermeyebilir ve öncelikle kişiden başka doktorlara muayene olmasını isteyebilir. Gerekli muayeneler tamamlandıktan sonra doktorun kanaati oluşur ve rapor düzenlenme aşamasına geçilebilir.

Heyet Raporu Nedir?

Hastanelerdeki sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlara halk arasında “heyet raporu” denir.

Hasta öncelikle birçok bölüme tedavi olur ve nihayetinde dosyasıyla birlikte randevu alarak hastanenin sağlık kuruluna başvurur. En az 6 doktor tarafından oluşan heyet dosyayı inceler ve gerekli durumda kişi için bir rapor düzenlenir.

durum bildirir raporu nedir? ne i̇şe yarar? 2023

 

3 Hekim Durum Bildirir Raporu Nedir?

Heyet raporundan farklı olarak en az üç hekimin değerlendirmesini içeren raporlar “3 hekim durum bildirir raporu” olarak isimlendirilir.

Bazı kurum ve kuruluşlar kişilerden bir heyet raporu yerine 3 hekim durum bildirir raporu sunmasını isteyebilir.

Psikiyatri Durum Bildirir Raporu Nedir?

Bazı kurumlar için kişilerin psikiyatrik bir rahatsızlığının olmaması büyük önem taşır. Bunun bir sonucu olarak kurumlar kişilerden psikiyatrik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir kanıt sunmalarını isteyebilir.

Bu durumda söz konusu kanıt, bir psikiyatr tarafından düzenlenmiş olan tek hekim durum bildirir raporuyla sağlanabilir. Yani psikiyatri durum bildirir raporu, aslında bir çeşit tek hekim durum bildirir raporudur.

Durum Bildirir Raporu Ne İşe Yarar?

Birçok farklı nedenden ötürü özel kurumlar ya da devlet kurumları kişilerden durum bildirir raporu talep edebilir. Bu raporun temel mantığı kişinin belirli işleri yapmaya engel teşkil eden bir sağlık durumunun olmadığını kanıtlamaktır.

Dolayısıyla durum bildirir raporunun olmazsa olmaz olduğu durumlar şöyledir:

  • Vasi tayini başvurusu
  • Üniversite kaydı
  • Yurt dışı üniversite başvurusu
  • İş başvurusu
  • Özel güvenlik eğitimi
  • Silah ruhsatı
  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya başlama

Durum Bildirir Raporu Nasıl Alınır?

Sizden talep edilen raporda mutlaka barınması gereken bazı bilgi ve imzaların olması gerekir ve raporun şartları talep eden kuruma göre değişir.

Örneğin silah ruhsatı için gerekli olan sağlık raporunun tek bir doktor tarafından verilmiş olması yeterlidir ve bu tür raporlar aile sağlığı merkezlerinde verilebilir. Fakat raporun silah ruhsatı alınmak üzere verildiğine dair bir ibare içermesi gerekir. Eğer böyle bir ibare yoksa rapor geçerli olmaz ve kişi ruhsat alamaz.

Ya da örneğin engellilere verilen sosyal yardımlara başvurmak isteyen kişilerden istenen sağlık raporunun tam teşekküllü bir hastanede bir heyet tarafından düzenlenmiş olması ve engellilik oranını içermesi gerekir. Aksi halde ilgili kurumlar sağlık raporunu işleme almaz.

Dolayısıyla öncelikle talep edilen raporun özellikleri anlaşılmalı ve bu doğrultuda harekete geçerek rapor için doğru kuruma müracaat edilmelidir. Ayrıca her kurumun, her türlü durum bildirir raporunu düzenleme yetkisinin olmadığı unutulmamalıdır.

durum bildirir raporu nedir? ne i̇şe yarar? 2023

Durum Bildirir Raporu Kaç Günde Çıkar?

Tek hekim durum bildirir raporu aile hekiminden alınabilir ve ufak bir muayene sonrası aynı gün çıkartılabilir. Ancak doktorunuz belirli konularda sağlığınıza dair şüphe ediyorsa sizden öncelikle farklı alanlardaki uzman doktorlara muayene olmanızı isteyebilir.

Dolayısıyla süreç birkaç günden birkaç haftaya kadar uzama riski barındırır.

Diğer yandan bir heyet incelemesi gerektiren raporlar genellikle 3-4 gün içinde çıksa da bazen bu raporların çıkması 7 iş gününe kadar sürer. Sadece tam teşekküllü hastanelerden alınabilen bu tür raporların öncesinde yoğun bir muayene programının olacağı unutulmamalıdır.

Yani bir heyet raporunu teslim almak toplamda bir aya kadar uzayabilir. Çünkü öncesinde hastanın farklı polikliniklerden randevu alması ve çok sayıda doktora ayrı ayrı muayene olması gerekir.

Durum Bildirir Raporu Geçerlilik Süreleri

Durum bildirir raporları genellikle 90 gün içinde ilgili kurum ya da kuruluşa sunulabilir. Bu süre zarfı aşıldığı takdirde tekrar rapor almak gerekebilir.

Ancak Personel Sağlık Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan bazı düzenlemelerle özellikle heyet raporu gibi alınması zor raporların geçerlilik sürelerinin 1-2 yıla çıkartıldığı görülür.

Rapor geçerlilik süreleri sürekli değişebilse de bu konuda en doğru bilginin ilgili raporun üzerinde yazan bilgi olduğu kabul edilmelidir. Her durum bildirir raporu, geçerlilik süresine dair bir ibare içerir ve bu süre dolmadan ilgili yerlere teslim edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu