Gündem

Deprem Bölgelerinde Görev Yapan Personeller Hakkında Yazı Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgelerinde görev yapan personeller hakkında yazı yayımlandı.

“6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Söz Konusu Depremlerden Etkilenen Yerlerde Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin 11/05/2023 tarih ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararın;

“Tazminat” başlıklı 1 inci maddesinde sayılan yerlerde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan personele 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99 TL tazminat ödeneceği, söz konusu tazminatın aynı maddede zikredilen personelden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bu Karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de ödeneceği;

“Özel hesaptan yapılacak ödemeler” başlıklı 3 üncü maddesinde, geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminatın, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 23 üncü maddesi çerçevesinde ilgili valiliklerce özel hesaptan ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 81 ilimizden yapılan görevlendirmelerin İl Valiliklerince tespit edilerek görevlendirilen personel ve gün sayısı itibarıyla il bazında ödenecek toplam tazminat tutarının, ekte yer alan cetvel doldurularak belirlenmesi ve Valilik bünyesinde oluşturulacak Afet ve Acil Durum Komisyonuna iletilerek Başkanlığımız ilgili biriminden ödenek talep yapan ilgili Valilik Özel Hesabı üzerinden tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi;

Başkanlık merkez teşkilatı personeli tazminat ödemelerinin, geçici görevlendirmenin yapıldığı son ildeki Valilik Özel Hesabı üzerinden yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu