Personel Alımları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 14 Haziran 2024 Tarihli ve 32576 Sayılı Resmî Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına güre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer al an Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 189 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Genel Şartlar:

> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

> KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunlan için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:

> Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

> Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

> Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

> Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

> Adayların https://iian.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

> Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)

> Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

> Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten soma başvuru yapabileceklerdir,

> Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkotlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanım açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

> Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

> Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.

> Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

> Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.coinu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.

> Yerleşmeye hak kazanan adaylardan (göreve başlamaları öncesinde) 3. Basamak Sağlık Kuruluşundan Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

> Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

> ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18-Dahili: 10122 – 10121 – 10123 – 10132- 10120

5147/1-1

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

comu13 1

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

çanakkale onsekiz mart üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat