Personel Alımları

Bartın Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

Resmi Gazete’nin 14 Nisan tarihli son sayısında Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi                                            : 14 Nisan 2023

Başvuru Başlangıç Tarihi                                : 14 Nisan 2023

Son Başvuru Tarihi                                         : 28 Nisan 2023 (Mesai Bitimi) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi                                                       : 5 Mayıs 2023

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi                                            : 16 Mayıs 2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi                                                               : https://w3.bartin.edu.tr/

* Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

bartın üniversitesi sağlık personeli alım i̇lanı

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

 • Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde başvuru sahibi tarafından yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24 ve 0 (378) 223 50 18 telefon numaraları, [email protected] adresi ile WhatsApp İletişim hattından yardım
 • Posta yoluyla başvuracak adaylar evraklarını “Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şubesi Müdürlüğü 74100 Merkez/BARTIN” adresine gönderebilecektir. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru
 • Öz geçmiş.
 • 2022 KPSS sonuç
 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul ).
 • Şoför pozisyonuna başvuracaklar için Sürücü
 • Şoför pozisyonuna başvuracaklar için SRC-2 ve SRC-4
 • Şoför pozisyonuna başvuracaklar için Psikoteknik
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için MESLEK KODUNU GÖSTERİR SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış İŞ DENEYİM BELGESİ. (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul ) veya Askerlik Terhis Belgesi.
 • C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul )
 • Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
 • 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam ” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday
 • Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
 • KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal

Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
 • İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat