Sağlık Bakanlığı HaberleriMevzuat

2022 Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır?

Alt bölge tayini nedir, kimler alt bölge tayini yapabilir ve alt bölge tayini 2022 yılında nasıl yapılır? Hizmet Grupları ve alt bölge tayinine dair en detaylı bilgileri, 2022 yılı için geçerli olan güncel yönetmeliği dikkate alarak sizler için derledik.

 

Atama ve Tayin Çeşitleri Neler?

 • Eşin vefat etmesi durumunda tayin
 • Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
 • İsteğe bağlı yer değiştirme
 • Yeniden atama
 • Sağlık mazeretine bağlı tayin hakları
 • Can güvenliği durumunda tayin
 • Öğrenim durumuna göre tayin
 • Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde tayin
 • Eşinden boşanan sağlık personelinin tayini olarak sıralanmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Grupları Nedir?

Sağlık Bakanlığı Hizmet Grupları; personel dağıtım cetvelinin doluluk oranına göre belirlenen ve iki ayda bir kez güncellenerek Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen verilerdir. Bu veriler, personel dağıtım cetvelinin doluluk oranını anlamamıza imkan tanır.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Grupları; PDC doluluk oranına göre illerin A, B, C ve D olarak dört gruba ayrılmasıyla oluşturulur. En yüksek doluluk oranına sahip olan 20 şehir A grubunda, en yüksek doluluk oranlarına sahip sonraki 20 il B grubunda, sonraki 20 il C grubunda ve diğer bütün iller D grubunda yer alır.

Sağlık Bakanlığı tarafından her iki ayda bir kez yayınlanan Bölge Hizmet Grupları, alt bölge tayini yapmak isteyen kişiler için en önemli kaynaktır.

 

alt bölge tayini 2022 sağlık bakanlığı alt bölge tayini nasıl yapılır?

Alt Bölge Tayini Nedir?

Alt bölge tayini, çerçevesi; ilgili yönetmeliğin (26 Mart 2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği) 26. maddesi tarafından belirlenen bir tayin çeşididir.

Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevli personel, birçok farklı yolla ve yöntemle tayinini isteyebilir. Örneğin; kurum içi tayin, kurumlar arası tayin, eş durumu tayini, sağlık durumu tayini, eğitim durumu tayini en yaygın tayin çeşitleridir. Sağlık personelinin en çok yararlandığı tayin çeşitlerinden bir tanesi de alt bölge tayini olarak bilinen tayin çeşididir.

Personel dağıtım cetvelinin uygun olması durumunda ve yönetmelikte belirtilen şartların yerine gelmesi durumunda, sağlık personeli her zaman (atama dönemine bağlı kalmaksızın) alt bölge tayini işlemini gerçekleştirebilir. Personel dağıtım cetveli (PDC) hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli 2022 (Güncel PDC)” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

 

Alt bölge tayini işlemi için yönetmelikteki temel şartlar, şöyledir:

 1. Aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere tayin gerçekleştirilebilir.
 2. Aynı hizmet bölgesinin B grubu illerinden C ve D grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D grubundaki illere tayin gerçekleştirilebilir.
 3. Aynı hizmet bölgesinin C grubu illerinden D grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D grubundaki illere tayin gerçekleştirilebilir.
 4. D grubu illerinden alt hizmet bölgelerinin D grubundaki illere tayin gerçekleştirilebilir.

 

Daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse:

 1. İl merkezinden ilçe, belde ve köylere alt bölge tayini gerçekleştirilebilir.
 2. İlçe merkezinden belde ve köylere alt bölge tayini gerçekleştirilebilir.
 3. Tabip ve uzman tabipler alt bölge tayini kapsamında; ilçe, belde ve köylerden A, B ve C bölgesindeki il merkezlerine tayin gerçekleştiremezler.

Alt bölge tayinini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinize dair aklınızda bir soru işareti varsa, sorunuzu Sağlık Ağı Forum üzerinden paylaşabilir; forumda kayıtlı sağlık çalışanlarından ve hukukçulardan yardım alabilirsiniz.

 

Kimler Alt Bölge Tayinine Başvurabilir?

Alt bölge tayinine, Sağlık Bakanlığının ve Bakanlığa bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapan personel başvurabilir.

Alt bölge tayinine, şu iki gruptaki personel başvuru yapamaz:

 1. Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarından taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler kapsamındaki personel
 2. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli başasistan, asistan, eğitim görevlisi

Alt bölge tayinine başvurmanın bir diğer şartı ise son görev yerinde 2 yıldır çalışıyor olmaktır.

 

Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır?

Yönetmelikte yer alan şartları yerine getiren ve alt bölge tayini talep etme hakkı olan sağlık personeli, dilekçe ile başvurusunu gerçekleştirir.

Alt bölge dilekçesi; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine hitaben yazılmalıdır ve personelin bağlı olduğu kuruma sunulmalıdır.

Alt bölge tayini dilekçe örneğini, Sağlık Ağı’nın Örnek Dilekçeler sayfasında bulabilirsiniz.

 

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama ilgili yönetmelik:

MADDE 26 – (1) İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.

 

(2) Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro durumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.
(3) Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. (4) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

 

alt bölge tayini 2022 sağlık bakanlığı alt bölge tayini nasıl yapılır?

(5)(Değişik:RG-4/4/2015-29316) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 20 nci maddesi kapsamında atanmış olup 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.

 

Sağlık Personeli Tayin Dönemleri 2022

Atama Dönemleri

Madde 5 – (1) Atama dönemleri; Mayıs, Eylül ve Aralık aylarıdır. Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında ve Aralık dönemi atamaları için Kasım ayında müracaat edilir.

 

Kadroların İlanı ve Başvurular

Madde 6 – (1) Sağlık Bakanlığı Müdürlük Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel en çok 5 tercihle birlikle başvurur. Müdürlük, öncelikle tercih sırasına bakarak hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Aynı yerin aynı
puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi fazla olan personel öncelikli olarak atanır.

 

Müracaat Sınırlamaları

Madde 7 – (1) Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Müdürlük tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirebilir. Müracaat sınırlama kararları, Müdürlükçe teşkil edilecek bir komisyon tarafından alınır ve ildeki tüm personele tayin dönemi öncesinden duyurulur. (2) Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki ayı geçemez.

Atama Sonuçları

Madde 8 – (1) Müdürlükçe, atama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ÇKYS ortamında alınan atama onaylarıyla ayrılış ve başlayış işlemleri yapıldıktan sonra kayıtlara işlenmek üzere keyfiyet Bakanlığa bildirilir.

4 Yorum

 1. Alt bölge tayinin de idarenin müdahalesi söz konusu mudur? (Yani idare istese personelin talebini reddedebilir mi personel eksikliğinden dolayı?=)

 2. Merhaba Afyonkarahisar merkezden İstanbul Başakşehir e alt bölge isteyebiliyormuyum

 3. 2024 ocak ayindaki iller arası yer değiştirme kura sonucu Trabzon Akçaabat hastaneye atandim. Şuan 2 aydır burda çalışıyorum. Ne zaman Ardeşen devlet hastanesine Alt bölge yapabilirim, ve dilekçeyi hangi birime sunmam gerek?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat