Gündem

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Hukuksuz Olduğu Gerekçesiyle Dava Açıldı

Genel Sağlık-İş Sendikası yaptığı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde bulunan hukuka aykırı düzenlemelere ilişkin dava açıldığını duyurdu. Aile Hekimliği’nin düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılandırılması amacıyla hazırlanan yönetmeliğin bazı hükümlerinin hukuka aykırı olduğu idda edildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlara değinildi:

29.07.2023 tarih ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliğine dair Hukuk Müşavirliğimiz tarafından detaylı bir inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, değişikliğin ardından Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin,

“Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi” sebeplerinden birisi olarak düzenlenen Yönetmeliğin 8/1-e maddesinde yer alan “Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması” şeklindeki düzenlemeye,

Yine “Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi” sebeplerinden birisi olarak düzenlenen Yönetmeliğin 8/1-f maddesinde yer alan Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi şeklindeki düzenlemeye,

Aile hekimlerinin disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair Yönetmeliğin 18. maddesinin 2. fıkrasının “a” bendinin 11 numaralı alt bendinin son cümlesi olan Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.” şeklindeki cümlenin tamamının,

Aile sağlığı çalışanlarının disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair Yönetmeliğin 21. maddesinin 2. fıkrasının “a” bendinin 11 numaralı alt bendinin son cümlesi olan Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz. şeklindeki cümlenin tamamının,

 İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ KANAATİNE VARILARAK, DANIŞTAY NEZDİNDE “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI” İSTEMLİ DAVAMIZ AÇILMIŞTIR.

Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi en detaylı incelemeyi yaparak, sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderebilecek nitelikte “en detaylı” davayı açmıştır. Çalışma prensiplerimiz gereğince, her zaman en hızlı ve zemini en sağlam davaları açmaktayız. Açılan davayla ilgili olarak herhangi bir gelişme olması halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.

Dr. Derya Uğur

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu