Gündem

Aile Hekimliği Sistemine Seyyanen Zam Tutarının Eklenmesi Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Aile Hekimliği Sistemine eklenen  yazı ile seyyanen zam tutarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu bildiride aşağıdaki ifadelere değinildi:

Bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurlarına %17,55 zam+ seyyanen zam verilmesi ile ilgili yasa teklifi TBMM’de kabul edilerek 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği kapsamında görev yapan personellerede ödenmesi gereken seyyanen zam oranı olan brüt 8.138,89TL tutarın, ÇKYS de gelirler bölümünde sosyoekonomik gelişmişlik düzey ücretinin altında bir bölüm eklenerek seyyanen verilen ödeme adıyla damga vergisi kesintisi uygulanacağı için brüt 8.138,89 TL olarak eklenmesi gerekmektedir.

Seyyanen verilecek olan zam tutarınınmın 15 Temmuz 2023 tarihinden itibariyle geçerli olması nedeniyle Temmuz ayında seyyanen zam tutarının brüt 4.069,45 TL olarak ayrılan başlayan personellere gün hesabına göre yansıtılması sonraki aylarda bu tutarın brüt 8.138,89 olarak uygulanması gerekmektedir.

15/07/2023 tarih ve 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince yapılacak İlave Ödeme için Memur Maaş Aylık Katsayısının 15.965 gösterge rakamı sonrası bulunan tutar 15.07.2023 tarihinden itibaren başlamak suretiyle 15.07.2023-31.12.2023 dönemi için; Memur Maaş Katsayısı (0,509796) x 15.965 = 8.138,89 tam aylık ilave ödemenin,

  1. ÇKYS de aile hekimliği maaş kişisel bordrosunda Gelirler bölümüne eklenmesi,
  2. Bu ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaması (Sendika Kesintisi damga vergisi matrahından hesaplandığı için sendika kesintisine dâhil edilecek)
  3.  Bu ödeme tutarı ücret tavan hesabında dikkate alınmamalıdır. Aksi halde aile sağlığı çalışanlarının birçoğu (37.311,6 TL olan) ücret tavanına takılacağı için seyyanen zam tutarından kısmen faydalanabilecektir.
  4. Kişisel Bordro da ve Bordro Mizan raporunda ilave ödemenin seyyanen zam tutarı başlığı altında (sosyoekonomik gelişmişlik ücreti toplamı gibi) gösterilmesi gerekmektedir,
  5. 15.07.2023 tarihinden başlaması nedeniyle 2023 yılı Temmuz ayında 8077 TL tutarın gün bazlı kıst olarak hesaplanması gerekmektedir.
  6. 2023 Temmuz maaş dönemi 01-31 Temmuz arası 31 gün olup bu dönem içinde tam ay çalışanlara 15 Temmuz ve sonrası için ilave ödeme verilmelidir. Ay içinde tam çalışanlara 17 günlük, ayın 10’unda göreve başlayanlara 17 günlük, ayın 20’sinde başlayanlara 12 günlük, ay içinde 15’inden önce ayrılanlara 0, ayın 17’sinde ayrılanlara 2 günlük vb gibi ayrılış başlayış tarihine göre ilave ödeme kist hesaplanmalıdır.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan diğer sözleşmeli statüde çalışan personeller için hâlihazırda yürütülen bir düzenleme çalışması var ise aile hekimliği kapsamında görev yapan personellerinde bu düzenlemeye yukarıda ki hususlar göz önünde bulundurularak dâhil edilmesi ve ÇKYS maaş ekranlarında gerekli güncellemelerin 08.08.2023 tarihine kadar tamamlanması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.”

bakanlik yazi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat