MevzuatPersonel Maaşları

Aile Hekimliği Çalışanları Zamlı Destek ve Teşvik Ek Ödeme Tutarları 2023

Teşvik Ek Ödeme Nedir?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödem Yönetmeliğine göre teşvik ek ödemesi; “İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir.”

“Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir. Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur.”

2023 memur ve emekli zammının kesinleşmesinin ardından Aile Hekimliği çalışanları zamlı teşvik ek ödeme tutarları da Mutemet Muhammed Doğan tarafından hesaplanarak sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Zamlı Destek ve Teşvik Ek Ödeme Tablosu

aile hekimliği çalışanları zamlı destek ve teşvik ek ödeme tutarları 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat