MevzuatSağlık Bakanlığı Haberleri

4924 Sözleşmeli Personel Konulu 2023/1 Sayılı Genelge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca 4924 Sözleşmeli Personel Konulu 2023/1 Sayılı Genelge yayımlandı.

“4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birinci maddesinde; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine
son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerinin düzenlemesine yer verilmiş olup sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir.

3359 sayılı kanunun Ek 3 üncü maddesinde; Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilir düzenlemesi yer almaktadır. Mezkûr düzenleme ile Bakanlığımıza, sözleşmeli personelin, kamu sağlık hizmetinde duyulan ihtiyaç çerçevesinde ülke sathinda adil ve dengeli
şekilde dağılımının yapılabilmesi için yetki tanınmıştır. Bu minvalde Devlet hizmeti yükümlüsü olan personelin de ihtiyaç olan yerlerde sözleşmeli pozisyona geçmelerine bu Genelgede belirtilen şartlara uygun olarak müsaade edilecektir.

Bu çerçevede; gerek 4924 sayılı Kanundan gerekse de 3359 sayılı Kanundan alınan yetki doğrultusunda, Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli tabip ve uzman tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.”

4924 Sözleşmeli Personel Konulu Genelge:


4924 sozlesmeli personel 2023 1 sayili genelgepdf sayfa 01 4924 sözleşmeli personel konulu 2023/1 sayılı genelge yayımlandı 4924 sözleşmeli personel konulu 2023/1 sayılı genelge yayımlandı


4924 Sözleşmeli Personel Konulu 2023/1 Sayılı Genelgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu