Sendika

Türk Sağlık-Sen Hangi Tarihte Kuruldu? Türk Sağlık-Sen Başkanı Kim? Türk Sağlık Sen Üye Sayısı Kaç?

Türk Sağlık-Sen Hangi Tarihte Kuruldu?

Türk Sağlık-Sen, 12 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuş, 16-17 Şubat 2002 tarihinde gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurul sonrasında çalışmalarına başlamıştır. Yaklaşık 100 bin üyeye sahip olan Türk Sağlık-Sen, Sağlık-Sen’in ardından en çok üyeye sahip ikinci sağlık sendikasıdır.

Genel Başkanlığını Önder KAHVECİ yürütmekte olduğu sendikanın yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır. İdari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail TÜRK, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ümit TURHAN, teşkilatlandırmadan sorumlu genel başkan yardımcısı Kenan KARAÇAM, eğitim ve basından sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza OLGUN, mevzuattan sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa KÖSE ve sosyal işler/dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa YİĞİT…

Sendikanın denetleme kurulunda, Alim KANPOLAT, Orhan YILMAZ, Mücahit Gökhan ŞAHİN, Nedim ÜNAL, Fatih ÜSTÜNER görev yapmaktadır.
Disiplin kurulu ise, Kasım KOYUN, Alper ALICI, İsmet TEPE, Hüseyin KARARMAN, Kamil ÜNAL’dan oluşmaktadır.

Türkiye genelinde 82 şubesi ve 12 il temsilciliği bulunan Türk Sağlık-Sen’in, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu’na bağlı birimler ve üniversite hastanelerinde toplam 3.500 işyeri temsilcisi bulunmaktadır.

Ağrı, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde temsilcilikleri bulunan Türk Sağlık-Sen, diğer bütün illerimizde ise şubeleri ile sendikal faaliyetlerini sürdürmektedir.

türk sağlık-sen hangi tarihte kuruldu? türk sağlık-sen başkanı kim? türk sağlık sen üye sayısı kaç?

Türk Sağlık-Sen Hangi Amaçlar Doğrultusunda Faaliyet Göstermektedir?

Türk Sağlık-Sen’in tüzüğünde yer alan amaçları şu şekilde sıralayabiliriz.
Türk Sağlık-Sen, hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacını taşır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasına ve yaşatılmasına destek verir.  Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının sağlanması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacına hizmet eder.

Bu amaç doğrultusunda, üyelerine yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek adil bir ücret sağlamaya çalışır. Üyelerinin unvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartlarını sağlamaya çalışır.

Üyelerinin, aile bireyleri ile birlikte beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerine katkı sağlayacak tedbirler alır. Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan tam olarak yararlanabilmesi için gayret sarf eder. Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasını, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükselmesini sağlayacak, sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yapar.

Türk Sağlık-Sen, üyelerinin adil ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya gayret eder. Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir biçimde pay almasını mümkün kılacak çalışmalar yapar. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çaba gösterir.

Engelli üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, çalışmanın toplumsal hayattaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan, bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara, evrensel çalışma standartlarına uygun, gerektiğinde grevli toplu sözleşme hakkı tanınması için mücadele eder. Ülkemizde katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.

Türk Sağlık-Sen’in Diğer Amaçları;

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir. Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için gerekli girişimlerde bulunur. Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, sağlıklı bir kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.

  1. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında, üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Kadın üyelerin kadın olmaktan ileri gelen sorunları için ek haklar almaya çalışır.

 

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Kimdir?

1962 yılında Amasya ilimize bağlı Göynücek ilçesinde dünyaya gelen Önder KAHVECİ, ilk ve ortaokulu Göynücek’te bitirmiştir. Lise öğreniminin ilk 3 yılını Çankırı Sağlık Meslek Lisesi’nde gördükten sonra, 1981 senesinde Konya Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdiği yıl olan 1981’in kasım ayında, Bitlis Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır.

türk sağlık-sen hangi tarihte kuruldu? türk sağlık-sen başkanı kim? türk sağlık sen üye sayısı kaç?

1984 ila 1985 yılları arasında vatani görevini yerine getiren Önder KAHVECİ, Bitlis’ten Amasya Sağlık Müdürlüğü’ne tayin edilmiş, 1988 yılında ise Ankara Gevher Nasibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde eğitim görme hakkını kazanmıştır. Bu kurumdan 1991 yılında mezun olduktan sonra da, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde tıbbi teknolog olarak görev almıştır.

Sadece sağlık değil eğitim kurumlarında da görev alan Önder KAHVECİ 1992 yılından itibaren, Keçiören Çevre Sağlığı ve Laboratuar Sağlık Meslek Liseleri’nde öğretmen ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 ila 2004 yılları arasında, Ankara Süleyman Demirel Sağlık Meslek Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yapan KAHVECİ, halen Sağlık Bakanlığında APK Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

1992 yılından beri Türk Sağlık-Sen üyesi olan Önder KAHVECİ, 1999-2001 yılları arasında Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığı görevini üstlenmiş, Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi 1. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilmiştir. Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanlığı’na seçilen Önder KAHVECİ, evli ve bir çocuk babasıdır…

Sendikanın Adresi ve İletişim Numaraları

Türk Sağlık-Sen’in genel merkezi, Erzurum Mah. Talatpaşa Bulvarı NO:160 Kat:5 Çankaya/ ANKARA adresindedir. Sendikaya, 0312 424 22 22 ve 0312 424 22 29 telefon numaralarından ulaşabileceğiniz gibi, [email protected] mail adresinden de iletişim kurabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat