Sağlık Bakanlığı Haberleri

2023 Yılı Eski Hükümlü/TMY Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 Yılı Eski Hükümlü/TMY Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

DUYURU METNİ 

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik Görevlisi” branşında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Atanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 419 kadro için 22.12.2023 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Merkez Teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar atamaya esas belgeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir. Kura sonucuna göre yapılan mülakat neticesinde asıl ve yedek olarak yerleşenler Bakanlığımızca 25.06.2024 tarihinde ilan edilmiş olup;

1-Taşra Teşkilatına asıl olarak yerleşenlerin atamaya esas belgeleri (Ek-1’de belirtilen belgeler) 02 – 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 16 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Adayların atamaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler Bakanlığımızca yapılacaktır. 4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 04.12.2023 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2023 Yılı Eski Hükümlü/TMY Statüsünde Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Alım İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

5-Atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

6-Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca tesis edilecektir.

7-Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu uygun adayların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

8-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.

9- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.

10-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

11-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.

12-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.

13-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

14-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

Ek: 1- Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları(Ek-1)

2- Açıktan Atama Başvuru Formu

3- Mal Bildirim Formu

4- Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar

İLANEN DUYURULUR 01.07.2024

Duyuru Metni
Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları
Açıktan Atama Başvuru Formu
Mal Bildirim Formu
Meslek Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat