featured

Stigma Nedir?

Damgalama, kişiyi toplumun bir parçası olmaya devam ederken kirli, utanç verici, aşağılayıcı ve anormal derecede marjinal bir konuma sokar. Stigma, utandırma, itibar kaybı, değersizleştirme ve sosyal reddedilme anlamına gelir. Kişiyi damgalayan bu işaretler, kişinin kendisini daha az değerli, istenmeyen, öne çıkmasına ve aşağılayıcı tavırlarla karşılaşmasına neden olabilir. İnsanı ayıp, leke, mahcubiyet ve kötü şöhret konumuna sokar. Bir kişi kötü bir isim yüzünden anormal kabul edilir. Anormal, dışlanmış olarak adlandırılırsa çevresindekilerden saldırgan ve farklı bir tavır görebilir.
stigmaAkıl sağlığı sorunları olan kişiler, erken yaşlardan itibaren en sık damgalanan gruptur. Geçmişten günümüze birçok araştırmanın gösterdiği gibi toplum, ruhsal bozukluğu olan kişileri “olağandışı”, “tehlikeli”, “öngörülemeyen bireyler” olarak damgalamıştır (işaretlemiştir). Ne yazık ki, “çılgın damgalama” burada.

Ruh sağlığı sorunu olan kişiler önyargılı ve ayrımcılığa uğrarlar ve zamanla toplumdaki yerlerini kaybederler. Psikiyatrik hastalıkların diğer hastalıklar gibi görülmemesinin bir diğer nedeni de psikiyatrik hastalıkların sanki o kişilerin suçu, ayıbı veya eksikliğiymiş gibi görülmesidir. Kişilerin ön yargıları ruh sağlığı sorunu olan kişilerin profesyonel yardım almalarının önündeki en büyük engeldir. Damgalanma kaygısı en çok psikiyatri hastalarında görülür. Araştırmalar, bir psikiyatri polikliniğine başvuran ortalama beş hastanın damgalandığını göstermiştir.

stigma

Birçok insan damgalanma nedeniyle psikiyatrik yardım almayı reddediyor. Damgalanan kişinin benlik saygısının yabancılaşma ve kaygı ile birlikte düştüğü görülmektedir. Zamanla kişi bu tutumları içselleştirir. Böylece kişi morali bozulur, toplum uyumu bozulur, korkuya kapılır, toplumdan soyutlanır ve açıkça düşüncesizleşir. Ve bu durumlarda bir uzmandan destek almanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Stigma Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir