Sağlık Bakanlığı; 4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Personele Tebligat

Sağlık Bakanlığı; 4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Personele Tebligat

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca 4924 Sözleşmeli Personele Tebligat Yapılması konu başlıklı resmi yazı yayımlandı. 81 ilin sağlık bakanlığına dağıtılan yazıda yer alan ifadeler şu şekilde;

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7411 sayılı Kanununun 10 uncu maddesiyle 4924 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak dağıtımı yapılacak sözleşmeli personel pozisyon sayısı 22.000’den 27.000’e çıkarılmıştır.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir.

Bu çerçevede, 2023 yılı sözleşmeli pozisyonların Hazine ve Maliye Bakanlığınca birim bazlı vizeleme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yeni sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Diğer taraftan, sözleşmeli personel dağılımı ile ilgili olarak Bakanlığımız yeniden planlama yapmakta ve sözleşme metinleri de yeniden hazırlanmaktadır.

Bu itibarla herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için mevcut bütün sözleşmelerin yıl sonu itibarıyla sona ereceği; 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli tabip ve uzman tabiplere mevcut haliyle sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin 30 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar tebliğ edilmesini önemle rica ederim.

Sağlık Bakanlığı; 4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Personele Tebligat

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir