Sağlık Makaleleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nedir, Nasıl Alınır?

Yurt dışından tedavi amaçlı gelen yabancı ya da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların sağlık hizmetleri almasına sağlık turizmi denmektedir. Türkiye sağlık turizmi alanında dünyanın en iyi kuruluşlarına sahip olan ülkelerden birisi ve çok farklı kıtalardan hastalar tedavi amaçlı ülkemize geliyor. Sağlık turizmi belirli şartlar altında sunulur. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan sağlık kuruluşlar bu tarz hizmetleri sunabilirler.

Sağlık Turizm yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşları ya da acenteler tarafından sağlık turizmi faaliyetleri verilemez. Bu tarzdaki kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından durdurulmaktadır. Türkiye son yıllarda sağlık turizmi açısından oldukça değerli bir ülke haline geldi. Hem devletin bu sektöre yönelik olarak yapmış olduğu sağlık turizmi teşvikleri hem de verilen kaliteli sağlık hizmetleri ile birlikte yurt dışından çok sayıda İnsan sağlık Turizmi için ülkemizi tercih etmektedir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık Turizm faaliyetlerinin her zaman yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilmek adına da A grubu işletme belgesine sahip olmak gerekmektedir. Poliklinik, hastane, tıp merkezi ya da muayene gibi tüm sağlık tesislerinin bu belgeye sahip olması gerekmektedir.

Bunun dışında sağlık turizm yetki belgesi olan tesislerde yabancı hastalar için düzenledikleri faturalarda KDV istisnasında ve kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaktadırlar.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilmek için uluslararası sağlık turizm yetki belgesine sahip olmak gerekmektedir. Daha sonrasında harcamaların bir bölümü devletten destek olarak geri alınabilir. Sağlık sektöründe yer alan ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara çok sayıda farklı teşvik verilir.

Bu sağlık turizmi teşviklerinin bazılarından yararlanabileceği gibi bazılarından ise tamamen faydalanabiliyorsunuz. En önemli kriterlerin başında Bakanlığa sunulacak olan projelerin doğru ve detaylı olması gelmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Teşvikleri

Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar yurt dışında yapacakları reklam ya da tanıtımların pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler için devlet tarafından birçok destek alabilirler. Yapılacak olan tanıtım ve pazarlama desteği en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında verilmektedir. Bunun dışında yıllık olarak alınabilecek en fazla rakam ise 6 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Poliklinik ya da muayenehane için yıllık belirlenen üst limit ise 2,4 milyon TL olarak verilecektir. Verilen bu teşvikin en önemli noktalarından bir tanesi de hem harcama faaliyetlerinin hedef ve öncelikli ülkelerde yapılması hem de destek oranı arttırılarak  %70’lik bir destek sunulmasıdır. Bunun dışında özel tanıtım giderleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler açısından da birçok destek verilmektedir. Arama motoru reklamları, sosyal medya ya da benzeri faaliyetler içinde aylık olarak maksimum 500 bin TL tutarında bir devlet desteği verilmektedir. Bu giderlerin desteklenebilmesi adına da sponsorlu reklamlar aracılığıyla sosyal medya hesaplarına yönelik düzenli bir şekilde tanıtım yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 2,4 milyon TL / Yıl

sağlık turizmi teşvikleri reklamları

Hasta Yol Teşviki

Türkiye’ye gelen hastaların uçak bilet giderleri azami olarak 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında desteklenmektedir. Hem sağlık tesisleri hem de sağlık turizmine aracı kuruluşlar tarafından Türkiye’ye getirilen bu hastaların yol maliyetlerinde devlet ciddi oranda bir destek sağlamaktadır. Hasta başına maksimum 12.  Bin TL yol teşviki alınabilmektedir.

Bu verilen desteğin yıllık üst limiti ise 6 milyon TL olarak sınırlandırılmıştır. Bunların dışında muayene ve poliklinikler içinde bu rakam en fazla 600 bin TL olarak belirtilmiştir.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 6 milyon TL / Yıl

Acente Komisyon Teşviki

Acente komisyon teşvikleri devlet tarafından uzunca yıllarda sunulmaktadır. Verilen Bu acente komisyon giderleri %60 oranında yıllık olarak maksimum 1,2 milyon olarak desteklenmektedir. Verilen bu teşvik 5 yıl boyunca sunulabilmektedir. Hem poliklinikler hem de muayene için yıllık üst limit ise 240 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 1,2 milyon TL / Yıl

İstihdam Desteği

Sağlık turizminin daha fazla büyümesi sağlık tesisleri ve acenteler tarafından daha fazla personeli ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Devlette bu alanda çeşitli sağlık turizmi teşvikleri sunarak faaliyet alanlarının genişletilmesi adına bu işletmelere destekler sunmaktadır.

Rehberler, sosyal medya uzmanı, tercüman, çağrı merkezi personeli, pazarlama uzmanı ya da bakım alanında faaliyet gösteren firmalarda personellerin maaşlarının yüzde 60 oranında devlet desteği ile karşılanır. Aylık olarak maksimum 18 bin TL olacak şekilde işletmelere devlet tarafından verilmektedir. Bu rakamlar aylık olarak belirlenmiştir. Bunun dışında yıllık olarak maksimum 2,4 milyon TL olacak şekilde destekler verilmektedir. Poliklinik ve muayeneler içinde yıllık üst limit 600 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 18 bin TL / Ay

Yabancı Dil ve Eğitim Teşviki

Sağlık turizm veya acenteler tarafından çalıştırılan personellerin yabancı dil eğitimi alabilmeleri adına devlet tarafından da bir takım destekler sunulur. Yapılacak olan giderlerin %60’ı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu destekler yıllık olarak maksimum 960.000 TL olarak verilmektedir. Muayene ve poliklinikler için ise yıllık üst limit 240.000 TL olarak açıklanmıştır.

 • Destek Süresi: Süre Sınırı Yok
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 960 bin TL / Yıl

Seyahat Sağlık Sigortası Teşviki

Sağlık tesisleri her yıl binlerce hastayı Türkiye’ye getirirler. Bu hastalar için yerleşik sigorta şirketleri yaptırılacak olan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderlerinde %70 oranında devlet tarafından devlet desteği verilir. Yıllık olarak maksimum 2,4 milyon TL’lik bir destek alınabilmektedir.

Yurt Dışı Birim Kira Teşviki

Sağlık kuruluşlarının farklı kalemlerde çok sayıda gideri bulunmaktadır vergi ve harçlar da dâhil olmak üzere brüt kira ve komisyon giderleri ile alakalı yeni bir düzenleme getirilmiştir. Devlet tarafından bu giderlerin %60’ı karşılanmaktadır. Bu destekler 5 yıl boyunca verilebilmektedir. Birim başına yıllık en fazla 1,44 milyon TL alınabiliyor. Destek verilecek birim sayısı ise en fazla 25 olarak sınırlandırılmıştır. Harcama faaliyetlerini hedef ve öncelikli ülkelerin gerçekleştirilmesi adına destek oranı da 10 baz puan artırılabilir.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 1.44 milyon TL / Yıl

Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Teşviki

Hem sağlık tesisleri hem acenteler markalarını yurt içinde ve yurt dışında tescil ve koruma altına alabilmek için birçok harcama gerçekleştirirler. Bu harcamaların %60’ı devlet tarafından desteklenir. Markasını tescil ettirecek firmalara yıllık olarak 600 bin TL tutarında bir destek ödemesi yatırılır. Harcamalar öncelikli olarak hedef olan ülkelerde gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puan arttırılır ve %70 oranında bir destek verilebilir.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60, Maksimum % 70
 • Destek Limiti: 600 bin TL / Yıl

Belgelendirme Teşviki

Sağlık tesisleri ya da acenteler bazı belgeler sertifikalar ya da akreditasyonlar alırlar. Bu belgelerde bazı giderler söz konusu olabilmektedir. Bu giderlerin %60’ı devlet tarafından karşılanmaktadır. 2023 yıl itibariyle belge başına en fazla 600 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

 • Destek Süresi: Süre Sınırı Yok
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 600 bin TL / Yıl

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Teşviki

Sağlık kuruluşları bazen önemli isimlerin katılımıyla birlikte tanıtım verebilirler. Uzman sektör temsilcisi, akademisyen ya da basın mensubu gibi kişilerin tanıtımları ile birlikte yurt içinde düzenlenen tüm organizasyonlara ilişkin destekler devlet tarafından verilmektedir. Bakanlık tarafından uygun görülen takvim doğrultusunda en fazla beşer adet tanıtım gerçekleştirilebilir. %60 oranında bir destek sunulmaktadır. Program başına maksimum 600 bin TL destek sunulur.

 • Destek Süresi: Süre Sınırı Yok
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 600 bin TL / Yıl

Ürün Yerleştirme Desteği

Sağlık turizmi teşviklerinde verilen bir diğer destek ise ürün yerleştirme desteğidir. Yurt dışında yapılacak olan belgesel, film, dizi ya da dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri 5 yıl süreyle %60 oranında desteklenmektedir. Yıllık olarak maksimum 1,2 milyon TL olacak şekilde destek verilebilir.

 • Destek Süresi: 5 Yıl
 • Destek Oranı: % 60
 • Destek Limiti: 1,2 milyon TL / Yıl

Kaynak : https://www.esercelik.av.tr/saglik-turizmi-tesvikleri/

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu