Radyoloji Çalışanları Hakları İçin Eylem Yaptı

Radyoloji Çalışanları Hakları İçin Eylem Yaptı

Radyoloji çalışanları,  Dünya Radyoloji Günü sebebiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklama yaptı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) İzmir Şube Başkanı Ertuğrul Özarslan, bilimsel çalışmalarla X ışınının dolayısıyla radyasyonun tıp alanında teşhis ve tedavide en gerekli hallerde mümkün olan en düşük dozun alınmasının sağlanması olarak adlandırılan Alara prensibinin Türkiye’de de kabul edildiğini vurguladı.

Özarslan, “70’li yıllardan itibaren adım adım başlayan sağlığın piyasalaştırılmasına paralel olarak radyasyon alanlarında çalışanların ve bu alandan sağlık hizmeti alan insanların sağlığı ötelenerek kâr hırsıyla kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık alanında ilk hizmet alımı, taşeronlaştırma ve özelleştirme en kârlı alan olduğu için Radyasyon ünitelerinde olmuştur. Radyasyon çalışanı için Yoğun iş, ucuz emek, sağlığın bozulmasının başlangıcıdır. Bunu hücrelerimizdeki protein yıkımını önlemek – sağlıklı hücrelerin yenilemesine destek olmak için, her gün düzenli olarak verilen Süt-Yoğurt hakkımızın elimizden alınması izledi” dedi.

“Erken emeklilik hakkımız elimizden alındı”

Avrupa’da tekniker başına günlük 15-25 hastaya 40-50 çekim yapılırken Türkiye’de ise teknikerlerin 80-120 hastaya 300’ün üzerinde çekim yaptığını vurgulayan Özarslan, “Bir hastaya 6 ila 10 dk ayrılması gerekirken bizler 1 dakika bile ayırmakta zorlanıyoruz. Biz radyasyon çalışanlarının ortalama insan ömründen 16 yıl daha az ömür sürdürdüğümüz bilimsel bir gerçek iken, sağlıkta intihar eğilimi en yüksek 3 meslek gurubundan birinin de biz radyasyon çalışanları olduğunu bile bile haklarımızı gasp etmeye devam ediyorsunuz. Erken emeklilik hakkımız elimizden alınarak yaş haddine bağlandı. Mezarda emeklilik reva görüldü” diye konuştu.

“Şua izinlerini kaldırmanıza izin vermeyeceğiz”

Özarslan şunları söyledi: “30 binin üzerinde meslektaşımız kamu hastanelerinde ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmiyor. Bu arkadaşlarımız ya atanmayı bekliyorlar ya eğitimleri dışında işlerde çalışıyorlar ya da özel hastanelerin insafına terkedilerek yoksulluk sınırının altında asgari ücretle çalışmaya mahkûm bırakılıyorlar.

Sağlıkta dönüşüm adı altında reform diye ballandıra ballandıra anlattığınız sistem sağlıkta kötürüm sistemi olmuştur. Pandemi sonrası ödülünüzün şimdi de şua izinlerimizi önce kısıtlamak sonra da kaldırmak olduğunu biliyoruz. Radyasyonun zararlı etkilerinden arınmak için yıl içinde kullandığımız vazgeçilmez en temel hakkımız olan şua izinlerini kaldırmanıza izin vermeyeceğiz.” dedi.

Radyoloji Çalışanları Hakları İçin Eylem Yaptı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir