Mevzuat

Ölüm Yardımı Ne Kadar? 2023

Ölüm, son derece kötü hissettiren bir duygu olduğu için genelde insanlar ölüm sonrası yardımları düşünmez ve bu tür yardımlara müracaat etmez. Ancak bir yardımı almaya hakkı olan insanların haklarından feragat etmemeleri ve o yardımdan yararlanmaları daha sorumlu ve bilinçli bir davranıştır.

Yine de ölümler ansızın yaşandığı için bu şokla insanlar ölüm yardımını araştırmak istemeyebilir. Bu nedenle herkesin bu yardım hakkında önceden bilgi sahibi olması tavsiye edilir. Bu haberimizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında ele alınan ölüm yardımının ne olduğuna ve 2023 yılında nasıl alındığına dair en güncel bilgilere yer verilmiştir.

SGK Ölüm Yardımı Nedir?

Ölüm yardımı, 5510 sayılı Kanun’a tabi olan ve gerekli şartları taşıyan kişilerin vefat etmesi durumunda cenaze masraflarının karşılanması adına birinci derece yakınları tarafından alınabilecek tek seferlik bir ödenektir. Cenaze ödeneği ismiyle de bilinen bu ödenek, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödenir.

ölüm yardımı ne kadar? 2023

Fakat ödenek başvuruya ve bazı şartlara tabidir. Özellikle başvuruya tabi olması nedeniyle birçok kişinin bu ödenekten yararlanmadığı görülür. Oysa başvuru işlemleri son derece kolaydır, E-Devlet üzerinden yapılabilir ve hızla tamamlanır. Bu nedenle ailelerin cenaze masrafı yapmak yerine söz konusu ödenekten yararlanması kesinlikle tavsiye edilir.

Öte yandan yardıma muhtaç olmasanız bile ölüm durumuna cenazenin defin ve taşınma işlemleri için bağlı bulunduğunuz belediyeden destek alabilirsiniz. Kimsesiz kişiler ile yardıma muhtaç aileler ise kaymakamlıklardan ayrıca destek alabilir. Yani cenaze masraflarının karşılanması için ailelere destek olan çok sayıda kurum ve kuruluş mevcuttur.

Emekli Sandığı Ölüm Yardımı

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na bağlıyken vefat eden kişiler için ayrı bir cenaze yardımı düzenlemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla cenaze yardımı almanın şartları ve yöntemi bu kişiler için farklı değildir ve Emekli Sandığı ölüm yardımı için de Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

Fakat tek fark, Emekli Sandığı Kanunu’na bağlı kişilerin yakınlarına ödenen ölüm yardımının miktarının diğer sigortalıların yakınlarına ödenen ölüm yardımının miktarından daha yüksek olmasıdır.

Ölüm Yardımı Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalnızca belirli şartları taşıyan kişilere ölüm yardımı yapılır. Bu doğrultuda aşağıdaki özellikleri taşıyan kişilerin vefatı durumunda, yakınlarına cenaze yardımı yapılabilir.

  • İş kazası sonucu vefat eden kişiler
  • Meslek hastalığı sonucu vefat eden kişiler
  • Sürekli iş görmezlik geliri olan kişiler
  • Yaşlılık aylığı alan kişiler
  • Malullük aylığı alan kişiler
  • Son bir yıl içinde yaşlılık, malullük veya ölüm sigortası primi bildirilmiş kişiler (*)

Sadece son satırda belirtilen özellikleri taşıyan kişilerde vefat anında sigortalı olma şartı aranmaz. Bu yardımın ödenebilmesi için diğer şartların tamamında kişinin vefat ettiği tarihte sigortalı olması şartı aranır.

ölüm yardımı ne kadar? 2023

Ölüm Yardımını Kim Teslim Alır?

Vefat eden kişinin defin işlemlerini gerçekleştiren birinci dereceden yakını ölüm yardımını teslim alabilir. Hak sahipleri arasında öncelik eştedir. Şayet vefat eden kişinin eşi yoksa çocukları, çocukları da yoksa anne ya da babasına cenaze yardımı ödemesi yapılabilir.

Eğer kişinin anne babası hayatta değillerse yardım kardeşlere ödenir. Kişinin bahsi geçen hiçbir yakını yoksa akrabaları ölüm yardımına başvurabilir. Böyle bir durumda kişinin cenaze işlemlerini yürüten kişi, akrabası olmasa bile, masrafları belgelemek şartıyla ölüm yardımına müracaat edebilir ve bu yardımı alabilir.

Bu anlamda yardımın kimlere ödenebileceği konusu olabildiğince esnetilmiştir. Çünkü asıl amaç, sosyal devlet ilkesi gereği ölen kişinin gerekli usul ve esaslara uygun olarak toprağa verilmesidir. Dolayısıyla bu yardımla ölen kişi kimsesiz olsa cenaze işlemlerinin aksamaması amaçlanır.

Ölüm Yardımı Ne Kadar?

Ölüm yardımı yıllık TÜFE oranları dikkate alınarak her yıl güncellenir. 2023 yılında ölüm yardımı yaklaşık 1.700 TL’dir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olan kişilerin yakınlarına ödenen ölüm yardımının miktarı ise vefat eden sigortalının emekli maaşından az olamaz.

Ölüm Yardımı Nasıl Alınır?

Ölüm yardımı, başvuru dilekçesiyle birlikte hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde E-Devlet üzerinden online ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ziyaret edilerek yapılabilir.

Fakat başvuru esnasında son derece dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Bazen kişilerin ölüm tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne geç bildirilir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibinin ayrıca kişinin resmi ölüm belgesini de dilekçesine eklemesi gerekir.

Eğer kişinin vefatı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına düşmüşse ölüm belgesinin başvuruya eklenmesine gerek yoktur.

Ayrıca başvuruyu birinci dereceden yakınlar yapıyorsa cenaze işlemleri gerçekleşmeden başvuru yapılabilir. Fakat başvuruyu kişinin birinci derece yakını yapmıyorsa öncelikle cenaze işlemleri gerçekleştirilmeli ve ardından ilgili harcamaların dekont ve makbuzları da eklenerek cenaze ödeneği başvurusu yapılmalıdır.

ölüm yardımı ne kadar? 2023

 

SGK Ölüm Yardımı Dilekçesi Örneği

Cenaze ödeneği almak isteyen ancak dilekçe yazma konusunda çekinceleri olan kişilerin örnek dilekçe arayışına girmesine gerek yoktur.

Çünkü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde taslak dilekçeler mevcuttur ve SGK İl Müdürlükleri cenaze yardımı nedeniyle kendilerine müracaat eden vatandaşları yönlendirir.

Bu konuda yine de çekincesi olan kişiler E-Devlet üzerinden Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi hizmetini kullanarak herhangi bir dilekçeye ihtiyaç duymadan başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ölüm Yardımı Sorgulama

Başvuru ister SGK İl Müdürlükleri üzerinden ister E-Devlet üzerinden yapılmış olsun online olarak sorgulanabilir.

İnternet üzerinden cenaze ödeneği başvuru sonucunu sorgulamak isteyen kişiler E-Devlet’te yer alan SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama hizmetini kullanmalıdır. Yapılan başvurunun son durumu, bu link üzerinden anlık görülebilir.

Eğer başvuru kabul edilirse ödeme Ziraat Bankası üzerinden ve ayın 8’i ile 14’ü arasında yapılır. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler belirtilen tarihlerde kimlikleriyle Ziraat Bankasına müracaat ederek ödemelerini teslim alabilirler.

En önemli personel sağlık haberlerinin yanı sıra hayatın her alanıyla ilgili haberler ve bilgi dolu güncel içerikler için Personel Sağlık Ağı’nı takip etmeye devam edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu