featured

Kamu Dışı ASE Alımı 2022 – Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

2005 yılında başlatılan ve 2010 yılının sonlarında bütün Türkiye’de yaygınlaşan aile hekimliği uygulaması ile hayatımıza birçok yeni kavram girdi. Kamu dışı aile sağlığı elemanı (ASE), bu kavramlardan bir tanesi…

Haberimizde ayrıca; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya şehirlerindeki güncel kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımlarına dair alakalı linkleri bulabilir, yapılması planlan alımlarla ilgili son gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İçindekiler

Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı (ASE) Nedir?

Kamu dışı aile sağlığı elemanı, kamu dışı aile sağlığı çalışanı ya da ASE olarak bilinen personel; kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanıdır. Özetle ASE, bir kamu kurumunda çalıştığı halde “kamu dışı çalışan” olarak nitelendirilen personeldir. Bir hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ya da sağlık memuru, kamu personeli olmaksızın aile sağlığı merkezlerinde çalışabilir.

2004 yılında yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na göre, aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli olarak aile sağlığı çalışanı istihdam edilebilir.

Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının Özlük Hakları

ASE personeli, “kamu dışı çalışan” olarak nitelendirilmekle birlikte kamu kurumlarında çalışan bütün personel ile aynı işi ve sorumluluğu üstlenirler. Nöbet ve eğitim konularda da ASE personelli, kurumun diğer personeliyle aynı sorumluluğa sahiptir. Ancak ASE personeli 657 sayılı yasa kapsamında değildir ve bu kategorideki personelin haklar bakımından kamu çalışanları ile eşit olmadığı konusu, sıklıkla kamuoyunun gündemine gelir. Ayrıca ASE personelinin sözleşmeleri sürekli değildir ve bu kapsamdaki personelin iş güvencesi yoktur. ASE çalışanlarının mahrum olduğu diğer haklar şöyledir:

 • Eş durumu tayini
 • Yer değiştirme hakkı
 • Doğum izni
 • Askerlik izni
 • Emekli tazminatı*
 • Hastalık izni hakkı

*Kamu dışı ASE personelinin emeklilik hakkı yoktur.

Kamu Dışı ASE Maaşı 2022

Kamu dışı ASE maaşları, 2022 yılında yaklaşık 6 bin 500 TL’dir. Kamu dışı ASE personelinin aldığı net ücretin yükseltilmesine yönelik kanun çalışmaları sürekli gündeme gelmektedir, ancak bu çalışmalar henüz hayata geçirilememiştir.

Kamu dışı ASE personelinin maaş haklarını korumaya yönelik kanun çalışmaları yürürlüğe girerse kamu dışı aile çalışanlarının aldıkları net tutar bakımından (her türlü sözleşme ücreti, aylık, ikramiye, zam, tazminat, ek gösterge ve ücretler vb. hesaba katıldığında) kamu personeliyle tamamen eşitlenmesi planlanmaktadır.

kamu dışı ase alımı 2022 - hangi şehirlerde alım yapılacak?

Kamu Dışı ASE Personeli Kadroya Geçebilir mi?

Mevcut düzenlemeler dikkate alındığında, kamu dışı ASE personeli kadroya geçemez.

Ancak bazı dönemlerde kamu dışı ASE personelinin haklarını savunan dernekler tarafından, “kamu dışı” sıfatıyla çalışan ASE personelinin kadroya alınması talebiyle Sağlık Bakanlığına müracaat edilir. Ancak kamu dışı ASE personelinin kadroya geçebilmesi için bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç vardır ve maalesef şu anda, bu anlamda ciddi bir çalışma söz konusu değildir.

Kimler Kamu Dışı ASE Olabilir?

Kamu dışı aile sağlığı çalışanı olabilmek için şu şartları taşımak gerekir:

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Askerlikle bir ilişiği olmamak
 4. Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak
 5. Şu suçlardan birini işlememiş olmak: Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene / düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, aklama, kaçakçılık
 6. Lise ya da üniversitelerin ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı ya da ilk ve acil yardım) programlarından/bölümlerinden mezun olmak
 7. Kendisiyle çalışmak isteyen bir aile hekimi bulmak

Bu şartları taşıyan kişiler, Türkiye’nin her bölgesindeki kamu dışı ASE alım ilanlarına müracaat edebilirler. Kamu dışı ASE alımlarında, ikamet şartı aranmaz. Ancak il sağlık müdürlüklerine iletilen başvuru dosyasında, o ildeki bir aile hekiminin kişiyle çalışmak istediğine dair dilekçe yer almalıdır. Bu nedenle adayın, başvuru yapmak istediği ildeki bir aile hekimiyle önceden anlaşması gerekir. Alım ilanlarında, eleman ihtiyacı olan doktor bilgisi, münhal kadro olarak adaylarla paylaşılır.

Kamu Dışı ASE Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu Dışı ASE başvurusu, il sağlık müdürlükleri tarafından yayınlanan alım ilanları üzerine yapılır. Başvuru sahibinin, başvuru dosyasını; kamu dışı ASE alımının yapılacağı il sağlık müdürlüğündeki evrak kayıt birimine elden teslim etmesi gerekir.

Başvuru dosyası, şu belgeleri içermelidir:

 1. Kimlik fotokopisi
 2. 4 vesikalık fotoğraf
 3. Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş diploma ya da onaylı geçici mezuniyet belgesi
 4. E-Devlet’ten alınmış adli sicil kaydı
 5. Göreve engel bir akıl sağlığı probleminin bulunmadığına yönelik aile hekimliği raporu
 6. İmzalı başvuru dilekçesi*
 7. O ilde görevli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçe**

*Bu dilekçe, kişinin aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibarıyla 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına yönelik beyan içermelidir.

**Alım ilanlarında, münhal kadrolar ve doktorların iletişim bilgileri yayınlanır.

Ayrıca alım ilanında adaydan farklı belgeler talep edilebileceği için il sağlık müdürlükleri tarafından yayınlanan kamu dışı aile sağlığı elemanı alım ilanları dikkatlice okunmalıdır.

Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı Alımı 2022

Her yıl Türkiye’nin farklı bölgelerindeki aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı aile sağlığı çalışanı istihdam yapılabilmektedir. Maliye Bakanlığı’nın onayladığı Kamu dışı Aile Sağlığı Çalışanı sayısı 3600 kişidir. İşten ayrılma veya çalışan kişilerin sistemden çıkması durumunda boş kalan kontenjan sayısı kadar alım yapılır.

Kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımı ilanları, tek bir internet sitesinde (merkezi bir kaynakta) yayınlanmaz. Kamu dışı ASE alımıyla ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet siteleri takip edilmelidir.

Alım ilanlarında münhal kadrolar, (boş pozisyonlar) da ilan edilir. Aday, Türkiye’nin her yerindeki ilanlara başvurabilir, ancak öncelikle boş kadronun bulunduğu aile sağlığı merkezindeki doktordan (adayla çalışılmak istendiğine dair) bir dilekçe temin etmeli ve başvuru dosyasını elden teslim etmelidir. Bu nedenle adayın, başvurunun tamamlanabilmesi için başvuru yapacağı şehre seyahat etmesi mecburidir.

Kamu Dışı ASE Alımı İstanbul

İstanbul’da kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımı, en son 2021 yılının Haziran ayında yapılmıştır. Bu kapsamda, İstanbul’un farklı bölgelerindeki aile sağlığı merkezleri için toplam 43 kişi işe alınmıştır.

Şu anda mevcut bir alım ilanı olmamak birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesindeki duyurular takip edilmelidir.

Kamu Dışı ASE Alımı Ankara

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, en son 1-8 Mart 2022 tarihlerinde kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı alımı ilanına çıkmıştır. Bu ilan kapsamında alınacak 2 kişi için başvurular, 7-8 Mart 2022 tarihlerinde toplanmıştır.

Gelecek dönemde yayınlanacak alım ilanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesindeki, duyurular bölümünden takip edilebilir.

Kamu Dışı ASE Alımı Bursa

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlamış aktif bir alım ilanı bulunmamaktadır. Önümüzdeki aylarda yayınlanması muhtemel olan Bursa kamu dışı ASE alımı 2022 ilanları, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinden takip edilebilir.

Kamu Dışı ASE Alımı İzmir

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyurulara göre İzmir’de en son kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımı, 2022’nin Ocak ayında gerçekleştirilmiştir. Bu alım kapsamında bir hemşire ve bir ebe, İzmir’deki farklı aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli olarak işe alınmıştır.

İleriki aylarda İzmir’de gerçekleştirilecek kamu dışı aile sağlığı çalışanı alım ilanları, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinden takip edilebilir.

Kamu Dışı ASE Alımı Konya

Konya’da en son gerçekleştirilen kamu dışı ASE alımı kapsamında, 2021 yılının Kasım ayında; 1 hemşirenin yerleştirmesi yapılmıştır.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamu dışı ASE

Kamu Dışı ASE Alımı 2022 – Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir