Mevzuat

GİB Giriş Nasıl Yapılır?

GİB giriş işlemi sonrası kullanıcılar, GİB üzerinde kayıtlı olan bilgilerine ulaşabilir. Sistem üzerinden çeşitli doğrulama işlemleri, mükellefiyet işlemleri, ödeme ve borç işlemleri de yapılabilir. Bu haberimizde, son derece gelişmiş bir sistem olan GİB İVD’ye nasıl girildiğine, bu sistemin nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

GİB İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) Nedir?

İnternet Vergi Dairesi, GİB bünyesinde sunulan bütün hizmetleri, internet ortamına taşıyan bir portaldır. Bu internet portalında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bütün hizmetler, aynen sunulur. İnternet Vergi Dairesi’ndeki işlemler, altı başlıkta toplanır:

1 # Ödemeler

İVD üzerinden yapılan ödeme işlemleri, “Hızlı Ödemeler” ve “Ödeme ve Borç İşlemleri” olarak iki farklı kategoriye ayrılır. “Hızlı Ödemeler” kategorisi altında bulunan işlemler, şifresiz şekilde tamamlanabilir. Bu kategoride yer almayan diğer ödeme işlemleri için sisteme giriş yapmak gerekir.

Sistem üzerinden şifresiz olarak yapılabilen ödeme işlemleri şöyledir:

 • Kimlik kartı bedeli ödeme
 • Motorlu taşıt vergisi ödeme
 • Tecilli borç ödeme
 • Trafik para cezası ödeme
 • Cep telefonu harcı ödeme
 • Pasaport değerli kağıt bedeli ödeme
 • Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ödeme
 • Sürücü belgesi harcı ödeme
 • Tapu harcı ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı ödeme
 • Umuma mahsus pasaport harcı ödeme
 • Yabancı plaka ile MTV ve TPC ödeme
 • Yargı harcı kaynağı sorgulama ve ödeme
 • Belge numarası ile ödeme
 • Referans numarası ile ödeme

GİB girişi yapılarak gerçekleştirilebilecek ödeme ve borç işlemleri şöyledir:

 • Borç durum (vergi borcu yoktur) yazısı talebi
 • Taksitlendirme/tecil dilekçesi (6183 sayılı kanunun 48/A maddesi kapsamında)
 • Taksitlendirme/tecil bilgileri
 • Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
 • E-haciz bilgileri
 • Haciz kaldırma talebi
 • İkinci sorumluluk borç bilgileri
 • Borç ödeme ve detay
 • Ödeme emirleri
 • Ödeme ve alındı bilgileri
 • Sanal pos ödemeleri
 • Diğer ödemeler
 • Mahsup/iade dilekçesi
 • Mal bildiriminde ve ek mal bildiriminde bulunma
 • 7143 kapsamındaki ödeme işlemleri

2 # Bilgilere Erişim

Kişiler İVD üzerinden, GİB üzerinde yer alan bilgilerine ulaşılabilir. İVD üzerinden ulaşılabilen bilgiler şöyledir:

 • E-tebligatlar
 • E-yoklamalar
 • Emanet defteri
 • Sicil bilgileri
 • Vergi ceza ihbarnameleri
 • Şirket yöneticilik ve ortaklık bilgisi
 • Belge basım bilgileri
 • E-arşiv faturaları
 • Vergi indirimi bilgisi
 • Takdire sevk bilgisi
 • Tahakkuk bilgileri
 • Tahsilat bilgileri
 • İsme kesinti yapan şahıs ve firma bilgileri

3 # Doğrulama İşlemleri

İVD üzerinden, şifresiz olarak şu doğrulama işlemleri yapılabilir:

 • E-belge doğrulama
 • Vergi levhası doğrulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi doğrulama
 • Mükellefiyet doğrulama
 • Borç durum yazısı doğrulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi doğrulama
 • Re’sen terk ettirilen mükelleflere ait doğrulama
 • Vergi kimlik doğrulama
 • Yabancılar için vergi kimlik doğrulama

4 # Mükellefiyet İşlemleri

Vergi mükellefleri, mükellefiyetle ilgili şu işlemleri GİB İVD üzerinden gerçekleştirebilirler:

 • Mükellefiyet durum yazısı talebi
 • İşe başlama bildirimi
 • Adi ortaklık işe başlama bildirimi
 • İş ortaklığı işe başlama bildirimi
 • Şube açılış bildirimi
 • Şube kapanış bildirimi
 • Unvan değişikliği dilekçesi
 • Yönetici değişikliği dilekçesi
 • Ek faaliyete başlama dilekçesi
 • Faaliyet değişikliği
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliği
 • İş yeri adres değişikliği
 • Hisse devri
 • Sermaye artırma ve azaltma
 • Vergi türü değişikliği
 • Şube mükellefiyet yazısı
 • E-vergi levhası oluşturma
 • Yeniden yoklama talebi
 • İletişim bilgilerini güncelleme
 • Turizm katkı payı mükellefiyet tesisi
 • Gelir stopaj mükellefiyeti açılış dilekçesi

5 # Beyanname İşlemleri

İVD öncesi bütün beyanname işlemleri için fiziksel olarak vergi dairelerini ziyaret etmek gerekiyordu. Bu durum, hem vergi daireleri için ekstra iş yükümlülüğü oluşturuyor hem de vergi mükellefleri için zaman kaybına neden oluyordu.

GİB İVD sayesinde, şu beyanname işlemleri internet üzerinden yapılabilir:

 • Beyanname ve tahakkuk bilgilerini görüntüleme
 • Geçerli e-beyanname sözleşmelerini görüntüleme
 • Veraset ve intikal vergisi beyanname işlemleri
 • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi (giriş/ara) işlemleri

6 #Vergi İşlemleri

GİB İVD üzerinden, vergisel işlemler de hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilir. İnternet Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilen vergi işlemleri şöyledir:

 • Özelge talebi
 • Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında özelge talebi
 • Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma talebi
 • Mukimlik belgesi talebi
 • Engellilik vergi indirimi dilekçesi
 • Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşı talepleri
 • Vergi ceza ihbarnamesinin düzenlenmesi/kaldırılması talebi
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe
 • Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkartılması ile gelirin son bulması dilekçesi
 • Bilanço-gelir tablosu ya da işletme hesabı özet onay talebi
 • Harç ve değerli kağıt bedeli iade dilekçesi
 • Eczane bilgi formu talebi
 • Satış hasılatı bilgi formu talebi
 • Gelir vergisi iade talep dilekçesi
 • Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi
 • Hasılat esaslı vergilendirmeye geçiş dilekçesi
 • Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erme dilekçesi
 • Belge iptal talebi
 • Belgelerin yeni adreste kullanılmasına ilişkin dilekçe

gi̇b giriş nasıl yapılır?

GİB İnternet Vergi Dairesi Girişi Nasıl Yapılır?

GİB İVD giriş için, şu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:

 1. GİB İVD internet adresine tıklanır ya da mobil marketlerden (Google Play ya da App Store) İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması indirilir.
 2. Sayfanın sol alt kesimindeki giriş panelinin altında yer alan, “e-Devlet Şifresi ile giriş” butonuna tıklanır.
 3. Açılan ekrana, T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi yazılır. Gerçek kişiler, kendilerine ait kimlik numarasını ve E-Devlet şifresini yazar. Tüzel kişiler, kanuni temsilciye ait kimlik numarasını ve şifreyi yazar.
 4. “Giriş Yap” butonuna tıklanarak GİB İVD giriş işlemi tamamlanır.

GİB İVD Şifresi ile Giriş

GİB İnteraktif Vergi Dairesi’ne E-Devlet’in yanı sıra, İVD şifresi ile de giriş yapılabilir. İnteraktif Vergi Dairesi şifresi, iki farklı yolla elde edilebilir:

 1. Vergi dairesi üzerinden: Vergi dairesi üzerinden İVD şifresini almak isteyen gerçek kişilerin, “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” başlıklı formu doldurması ve bağlı olduğu vergi dairesine ya da mükellefiyeti yoksa herhangi bir vergi dairesine sunması gerekir.

Tüzel kişiler, aynı işlemi “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)” başlıklı formu doldurarak ve bağlı oldukları vergi dairesine sunarak tamamlarlar.

 1. E-Devlet üzerinden: İVD sitesindeki ya da mobil uygulamasındaki “E-Devlet ile kayıt ol” butonuna tıklanır. Açılan sayfaya, gerçek kişiler kendi kimlik numaralarını ve E-Devlet şifrelerini, tüzel kişilikler ise kanuni temsilciye ait kimlik numarasını ve E-Devlet şifresini yazar. Daha sonra, “Giriş Yap” butonuna tıklanır. E-Devle şifresi doğrulandıktan sonra kullanıcı, İVD şifre oluşturma sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı açılan sayfadan, kullanmak istediği parolayı oluşturabilir.

gi̇b giriş nasıl yapılır?

GİB Giriş Hatası

Şifresini 3 kez hatalı giren kullanıcılar, GİB giriş sorunu ile karşılaşabilir. Bu durumda hesap, 5 dakika süreyle kitlenir. Kullanıcı, 5 dakika bekledikten sonra E-Devlet şifresiyle ya da doğruluğundan emin olduğu kullanıcı şifresiyle tekrar giriş yapmayı deneyebilir. Şifresini unutan kullanıcılar ise “Şifremi Unuttum” butonu üzerinden, yeni bir şifre edinmelidir.

GİB giriş yapamıyorum sorununun yanı sıra GİB ödeme sorunu da sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Sistemdeki ödeme ekranlarını kullanırken hatayla karşılaşan kullanıcılar, farklı bir kartla ödeme yapmayı deneyebilir. Ödeme sorunları, genellikle kullanılan banka ve kart nedeniyle meydana gelmektedir. Eğer ödeme sorunu, banka ya da karttan kaynaklanmıyorsa sistemsel bir sorun olabilir. Bu durumda, bir müddet bekledikten sonra sistem üzerinden tekrar ödeme yapmayı denemek gerekir. Eğer yine hatayla karşılaşılıyorsa bankanın, kendi (mobil bankacılık) uygulamasının, ödemeler kısmındaki vergi ödemeleri bölümü kontrol edilmelidir. Bu bölümde ilgili ödeme yer alıyorsa, İVD’ye giriş yapmadan, mobil bankacılık üzerinden vergi ödemesi yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat