COVID-19'lu Hastalarda Kalp Krizi Sırasında Pıhtılaşma Daha Fazla Oluyor

COVID-19’lu Hastalarda Kalp Krizi Sırasında Pıhtılaşma Daha Fazla Oluyor

Kardiyovasküler Anjiyografi ve Girişimler Derneği (SCAI) 2023 Bilimsel Oturumlarında sunulan verilere göre, uluslararası bir COVID-19 kaydı, COVID-19’lu kalp krizi hastalarında pıhtılaşma oranının arttığını gösteriyor.

ST yükselmeli miyokard enfarktüsü veya STEMI sırasında COVID-19 olan hastaların yaklaşık %30’unda birden fazla arterde pıhtı görülürken, kalp krizi sırasında COVID-19 olmayan STEMI hastalarının %5’inden azında pıhtı görüldü.

STEMI, bir koroner arterin ani ve tam tıkanmasından kaynaklandığı için kalp hastalarında görülen en ciddi kalp krizi türlerinden biridir. Önceki araştırmalar, STEMI hastalarında COVID-19 öncesi ölüm oranının %5’in altında olduğunu, ancak kalp krizi sırasında COVID-19 geçiren hastalarda bu oranın %20 ila %25’e çıktığını göstermiştir.

ABD’de 12 ve Kanada’da 5 olmak üzere 17 merkezden toplanan bulgular, 234 hastanın anjiyografi raporlarına dayanmaktadır. Araştırmacılar kör analizde bir dizi kardiyak özelliği değerlendirmiştir.  (Kaynak: MEDİMAGAZİN)

COVID-19’lu Hastalarda Kalp Krizi Sırasında Pıhtılaşma Daha Fazla Oluyor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir