Mevzuat

Basın Kartı Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete’de

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 06 Haziran 2024 Tarihli ve 32568 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan söz konusu değişikliğe göre, sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak. Öte yandan, bu yeni düzenlemeyle, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.

Yönetmelikte Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlenmiş olup, basın kartı alabilecek unvanlar sırasıyla şu şekildedir;

“-Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

-Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

-Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

-Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

-Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

-Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

-Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.

-Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.

-Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

-Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.”

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8624
Ekli “Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5187 sayılı Basın Kanununun ek 1 ila ek 8 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/4/2023 tarihli ve 7051 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Birinci fıkrada belirtilen sürelerin hesabında, 13 üncü madde gereğince serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla yirmi dört ayı dikkate alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “DES’e yüklenmesi” ibaresi “elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar
MADDE 23- (1) Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:
a)    Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.
b)    Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.
c)    Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısma bağlı çalışan haber direktörleri.
ç) Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.
d)    Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanlan, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcılan, müşavir yardımcılan ve müdür yardımcılan.
e)    Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.
f)    Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafıkerler, başkurgucular ve başyayıncılar.
g)    Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafıkerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.
ğ) Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafıkerler, kurgucular ve yayıncılar.
h)    Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafıkerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.
(2) Anadolu Ajansında haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralannda yer alan “On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde” ibareleri “Haber ve fotoğraf ajanslarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığında, birinci ve ikinci fıkralannda yer alan “Özel radyo” ibareleri “Radyo” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“s) Fotoğrafçı”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat