featured

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Kur’an’daki her ayet ve surenin farklı faziletlere ve faydalara sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle din bilginleri tarafından Allah’tan yardım isteyen kişilerin niyetleriyle uygun olan sureleri ve ayetleri belirli sayılarda okuması tavsiye edilir. Bu haberimizde Ayetel Kürsi’de nelerden bahsedildiğini ve Ayetel Kürsi okunuşunu, bu ayetin hangi niyetle ve kaç defa okunması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

ayetel kürsi okunuşu ve türkçe anlamı

İçindekiler

Ayetel Kürsi Nedir?

İnanan kişiler tarafından gün içinde en çok okunan duaların başında gelen Ayetel Kürsi okunuşu aslında Kur’an’ın ilk suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Bir dua mahiyeti taşıyan bu ayetin inananları kötülüklerden koruduğuna inanılır.

“Kürsi” kelimesinin ne anlama geldiği konusunda din bilginleri tarafından geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır. Örneğin Nazillili Muhammed Efendi (Muhammed Hakkı), bu ayet hakkında 95 hadis toplamış ve bu kelime için 93 anlam tespit etmiştir. Bu 93 anlamında 40 kadarına Hazinetü’l Esrar isimli kitabında yer veren Nazillili Muhammed Hakkı, bu anlamları ayetin faziletine, konusuna ve okunduğu takdirde sağlayacağı faydalara göre sınıflandırmıştır.

Genel anlamda din bilginleri, “kürsi” kelimesi aslında “üst üste konulmuş parçalardan oluşturulmuş sandalye”, “taht”, “ilim” ve “kudret” anlamlarına geldiği konusunda ittifak halindedir. Ayrıca bu kelimenin Kur’an’da “ilahi hükümranlığı ifade eden manevi ya da nesnel varlık” anlamında kullanıldığı ve Allah’a atfedildiği konusunda da bir ittifak vardır. Ayetel Kürsi’de “kürsi”nin yani Allah’ın yerleri ve gökleri kuşattığı bildirilir.

ayetel kürsi okunuşu ve türkçe anlamı

Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları

Din alimleri tarafından yazılan kitaplarda Ayetel Kürsi okumanın sayısız faydası sıralanır. Bu ayeti okumanın en bilindik faydaları ise şöyledir:

 • Bu ayeti okuyan kişi beladan, musibetten, hastalıktan korunur.
 • Ayetel Kürsi’nin sık okunduğu evlere şeytanın giremeyeceğine ve kötü niyetli kişiler tarafından o evlere büyü yapılsa bile büyünün tutmayacağına inanılır.
 • Sık sık Ayetel Kürsi okuyan kişilerin hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişeceğine inanılır.
 • Sık sık Ayetel Kürsi okuyan kişilerin geçmiş günahları bağışlanır ve Allah o kişiye hayır kapılarını açar.
 • Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okunuşu için cennetin sekiz kapısı açılır ve bu kişilerin diledikleri kapıdan cennete girmelerine izin verilir.
 • Allah-u Teala sevdiği kullarına namazlardan sonra Ayetel Kürsi okunuşu unutturmayacağı için namazlardan sonra bu ayeti okuyan kişiler Allah’ın sevdiği kullardan olma şansı yakalar.
 • Kabir ziyaretlerinde Ayetel Kürsi okunursa Allah-u Teala bu ayet hürmetine kabir ehlinin kabrini genişletir.
 • Yemeklere Ayetel Küris okuyan kişilerin evlerinde bolluk ve bereket artar.
 • Ayetel Kürsi’yi okumayı sürdüren kişiler sadece peygamberlerin, sıddıkların ve şehitlerin sahip olduğu ahlaka ulaşır.
 • Ayetel Kürsi’yi okumayı sürdüren kişilere Allah dünyada yeni kapılar açar.

ayetel kürsi okunuşu ve türkçe anlamı

Ayetel Kürsi Ne Zaman ve Nasıl Okunmalı?

Yukarıda sıralanan her bir fazilete erişmek için Ayetel Kürsi’nin farklı adette ve farklı şekilde okunması makul görülür:

 • Bir arzunun gerçekleşmesi için: 313 defa okunmalıdır.
 • Ahiretle ilgili istekler için: Peygamber efendimizin isimlerinin sayısı kadar yani 201 defa okunmalıdır.
 • Halk arasında itibarının artması için: 313 defa okunmalıdır.
 • Cesareti arttırmak için: 313 defa okunmalıdır.
 • Vesveseden kurtulmak için: 313 defa okunmalı ve ardından vesveseden kurtulmak için dua edilmelidir.
 • Her namazdan sonra: Günlük namazların ardından bir kere okunmalıdır.
 • Kabir ziyaretlerinde: Kabir ziyaretlerinde bir kere okunmalıdır.
 • Evde bolluk ve bereket yaratmak için: 313 defa okunarak her bir okunuştan sonra buğday, arpa, pirinç gibi yiyeceklerin üzerine hafifçe üflenmelidir.
 • Kişinin gece boyunca kendisini ve ailesini güvene alması için: Yatmadan önce bir kere okunmalıdır.
 • Melekler tarafından çevrelenmek ve korunmak için: Belalardan ve musibetlerden korunmak için 7 kere okunmalıdır.

İlk Ayetel Kürsi okunuşundan sonra sağa, ikinci okunuştan sonra sola, üçüncü okunuştan sonra öne, dördüncü okunuştan sonra arkaya, beşinci okunuştan sonra yukarıya ve altıncı okunuştan sonra aşağıya ve son okunuştan sonra genel olarak etrafa hafifçe üflenmelidir.

 • Diğer amaçlar için: 313, Ayetel Kürsi’nin hatim sayısıdır. Bu nedenle diğer bütün amaçlar için 313 defa okunmalıdır.

ayetel kürsi okunuşu ve türkçe anlamı

Ayetel Kürsi Anlamı

Arapça duaları okurken bu dualarda nelerden bahsedildiği, duaların ne anlama geldiği ve meali konusunda bilgi sahibi olmak duanın daha samimi şekilde yapılabilmesi için personel sağlık önem taşır.

On cümleden oluşan Ayetel Kürsi’de genel hatlarıyla şu konulardan bahsedilir:

 1. Allah-u Teala’nın bir, hay (daima diri) ve kayyum (zatıyla kaim, kendi kendine var olabilen) olduğu
 2. Allah-u Teala’nın uyuklama ve dalgınlık gibi insani sıfatlardan münezzeh olduğu
 3. Allah-u Teala’nın kainatı kendi tasarrufunda bulundurduğu
 4. Allah-u Teala’nın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği
 5. Allah-u Teala’nın bilgisinin ezeli (başlangıcı olmayan geçmiş zaman) ve ebedi (kalıcılığı, sonsuzluğu) kuşattığı
 6. Allah-u Teala’nın gücünün arzı ve semaları kapladığı ve zatının çok yüce olduğu

Yani Ayetel Kürsi’nin ana fikri tevhid inancıdır. Tevhid, birlik anlamına gelir ve tüm yetkin niteliklerin Allah’ta toplandığına ve Allah-u Teala’nın bir eşinin ve benzerinin olmadığına inanmayı ifade eder. Müminler, Ayetel Kürsi okunuşu ile bu gerçeği hatırlamış ve birbirlerine hatırlatmış olur.

Ayetel Kürsi Okunuşu Nasıl?

Ayetel Kürsi’yi Kur’an’dan Arapça okumanın daha faziletli olduğuna inanılır. Ancak Arapça okumayan kişiler ayetin aşağıda yer alan Ayetel kürsi okunuşu Türkçe  yararlanabilir:

 1. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
 2. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
 3. lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
 4. men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
 5. ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
 6. ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
 7. ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

ayetel kürsi okunuşu ve türkçe anlamı

Ayetel Kürsi Meali

Yukarıda Ayetel Kürsi okunuşuna yer verdiğimiz Ayetel Kürsi’nin ayetlere göre meali şöyledir:

 1. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
 2. Allah hay (daima yaşayan) ve kayyumdur (kendi kendine var olabilen).
 3. Allah’ı gaflet ve uyku tutmaz.
 4. Göklerde ve yerlerdeki her şey O’nundur.
 5. Allah’ın izni olmaksızın hiç kimse O’nun huzurunda şefaat edemez.
 6. Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi Allah bilir.
 7. Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından fazlasını kavrayamazlar.
 8. Allah’ın hükmü yerleri ve gökleri kucaklar.
 9. Hem yeri hem göğü görüp gözetmek Allah için bir yük değildir.
 10. Allah, çok yücedir ve büyüktür.
Ayetel Kürsi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir