Yeni Birimler Açılarak Aile Hekimi Başına Düşen Kişi Sayısı Azaltılacak

Yeni Birimler Açılarak Aile Hekimi Başına Düşen Kişi Sayısı Azaltılacak

AA muhabirinin, “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”ndan derlediği bilgilere göre, bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek, koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek, çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon artırılacak.

“25 Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açılacak”

Birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların akılcı, etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.

Aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle ihtiyacın bu aşamada karşılanmasına imkan verilecek. Yeni aile hekimliği birimleri hizmete açılarak aile hekimi başına düşen nüfusun 2 bin 700 kişiye düşürülmesi sağlanacak.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, bu merkezlerle kuvvetlendirilmiş ve entegre edilmiş bir aile hekimi yapısı oluşturularak gerekli olan birinci basamak sağlık hizmetleri verilecek. Bu doğrultuda 25 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) hizmete açılarak toplam 261 SHM’ye ulaşılacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde, tedavisinde ve süreç yönetiminde birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha aktif rol üstlenmesinin sağlanması amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) yazılımına Astım Hastalığını Değerlendirme ve İzlem Kılavuzu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığını Değerlendirme ve İzlem Kılavuzu ve Erken Artrit Kılavuzu modülleri eklenecek.

Aile hekimliği performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle entegre biçimde, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden tasarlanacak.

Birinci basamakta kronik hastalık tarama ve takiplerinin daha etkin yapılabilmesi için Aile Hekimliği Performans Ödeme Sistemine 14 kriter eklenecek. Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacak. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi ve Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi sertifika programı müfredatı ve araç-gereci güncellenecek.

Yeni Birimler Açılarak Aile Hekimi Başına Düşen Kişi Sayısı Azaltılacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir