Sağlık Bakanlığı Haberleri

2023 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin) yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden (5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini (SAHU) tamamlayanlar dâhil) uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler için ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

A)   GENEL ESASLAR

 • Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
 • Kura yeri ve saati, kura sonucu yerleşenlerin listesi (https://yhgm.saglik.gov.tr/) internet adresinden ilan
 • Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 • Başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 26 Nisan 2023 Çarşamba-10 Mayıs 2023 Çarşamba saat 00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
 • İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar PBS üzerinden kura başvurusu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formuna ek olarak halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin bir örneğini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) PDF formatında sisteme elektronik ortamda kaydetmeleri
 • Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
 • Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
 • Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

B)   KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

 • Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.
 • 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak mezun olup; diplomaları tescil edilen ve Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlar başvurabileceklerdir.

Ancak bu kapsamda olanlardan; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olup, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar sadece SAHU kapsamında ilan edilen münhal yerlerden kadrolarının bulundukları il veya sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları ilden herhangi birisini seçerek o ilde açılan münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir.

SAHU kapsamı dışındaki başvuru sahipleri ile SAHU kapsamında uzmanlık tescili yapılıp Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlardan sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmayanlar, SAHU olarak ilan edilen münhal yerler dışındaki diğer münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir.

 • Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.
 • Kuraya başvurmak isteyen adayların; diploma veya uzmanlık belgelerinin kura son başvuru tarihi ve saatine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olması
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanlar ile aylıksız izinde olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin atamaları ilgili kurumlarından muvafakatleri alındıktan sonra yapılacaktır.
 • Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.”

2023 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI TAKVİMİ

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

 

SIRA

 

TARİH

 

AÇIKLAMA

 

 

1

 

19 Nisan 2023 Çarşamba

 

 

PBS üzerinden başvuruların yapılması

25 Nisan 2023 Salı (saat 18.00’e kadar)
 

2

 

4 Mayıs 2023 Perşembe

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
 

 

3

 

4  Mayıs 2023 Perşembe

 

 

5  Mayıs 2023 Cuma (saat 18.00’e kadar)

 

 

PBS üzerinden itirazların alınması

 

4

 

11 Mayıs 2023 Perşembe

 

İtiraz Sonuçlarının İlanı

 

 

5

 

 

12 MAYIS 2023 CUMA

 

 

KURA TARİHİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat