Yüksek Şeker Tüketimi Alzheimer Riskini Arttırıyor...

Yüksek Şeker Tüketimi Alzheimer Riskini Arttırıyor…

Araştırmacıların hazırladığı çalışmada, yüksek şeker tüketiminin Alzheimer hastalığı riskinin artmasına bağlayan bir mekanizma olduğunu keşfetti. Çalışma, yüksek kan glikozu ve artan şeker alımının beyinde Alzheimer’ın karakteristik bir işareti olan amiloid plaklarının çoğalmasına yol açabileceğini buldu.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin en yüksek olduğu grup Tip 2 diyabetli kişiler olarak bilinmektedir, fakat bunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve güncel bir araştırma alanıdır.

Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bilim insanları, şeker tüketiminin ve kan glikozundaki yükselmelerin beyinde amiloid plak birikimine neden olmak için yeterli olduğunu ve bunun da Alzheimer hastalığı riskini artırdığını gösteren yeni bir mekanizma ortaya çıkardı.

Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde fizyoloji ve farmakoloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Shannon Macauley, çalışmayla ilgili şöyle konuştu: “Diyabette beyni Alzheimer hastalığı riski altına sokan veya Alzheimer hastalığı teşhisi konacak bireylerin beyninde halihazırda oluşmakta olan patolojiyi hızlandıran metabolik değişiklikleri daha iyi anlamak istedik” 

Araştırma ekibi çalışmalarında kullandıkları fare modelinde, içme suyu yerine şekerli su verildiğinde daha fazla amiloid plak oluştuğunu gözlemlediler. Aynı zamanda kan şekerindeki yükselmelerin beyinde amiloid-beta üretimini artırdığını da buldular.

Prof. Shannon Macauley, “Bu bulgu önemli çünkü çok fazla şeker tüketmenin amiloid plak çoğalmasına neden olmak ve Alzheimer hastalığı riskini artırmak için yeterli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu fenomenin moleküler etkenlerini daha iyi anlamak için araştırma ekibi, nöronlar üzerinde metabolizmadaki değişiklikleri nöronal ateşleme ve amiloid-beta üretimi ile ilişkilendiren bir metabolik sensör tanımladı.

Sensörler adenozin trifosfat (ATP) duyarlı potasyum kanalları veya KATP kanalları olarak bilinir. ATP, tüm canlı hücrelerin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu bir enerji kaynağıdır.

Bu kanallar sağlıklı işlev için ne kadar enerjinin mevcut olduğunu algılar. Bu sensörlerin bozulması beynin normal çalışma şeklini değiştirir.

Araştırmacı Prof. Macauley “Farelerde genetik teknikler kullanarak bu sensörleri beyinden çıkardık ve kan şekerindeki yükselmenin artık amiloid-beta seviyelerini veya amiloid plak oluşumunu artırmadığını gösterdik” dedi.

Daha sonra, araştırmacılar bu metabolik sensörlerin  Alzheimer hastalığı beynindeki ifadesini araştırdılar ve yine bu kanalların ifadesinin Alzheimer hastalığı teşhisi ile değiştiğini buldular.

Prof. Macauley’e göre çalışma, bu metabolik sensörlerin Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayabileceğini ve nihayetinde yeni tedavilere yol açabileceğini öne sürüyor.

Macauley, “En dikkate değer olanı, bu KATP kanallarının farmakolojik manipülasyonunun diyabetik ve prediyabetik hastalar için amiloid-beta patolojisini azaltmada terapötik bir fayda sağlayabileceğidir” dedi.

(Kaynak: Medimagazin)

 

Yüksek Şeker Tüketimi Alzheimer Riskini Arttırıyor…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir