YÖK Başkanı Özvar Yüz Yüze Eğitim Hakkında Açıklamalarda Bulundu

YÖK Başkanı Özvar Yüz Yüze Eğitim Hakkında Açıklamalarda Bulundu

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi hakkında yeni kararları açıklamak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Özvar, 3 Nisan tarihinde başlamak üzere üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam zorunluluğu bulunmadan sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Özvar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;
  • Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,
  • Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,
  • Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6’ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,
  • Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,
  • Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,
  • Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,
  • Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
  • Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

3 Nisan 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemini kapsamak üzere, uzaktan öğretim ile isteyen öğrencilere devam zorunluluğu bulunmadan yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. (Kaynak: AA)

YÖK Başkanı Özvar Yüz Yüze Eğitim Hakkında Açıklamalarda Bulundu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir