GündemMevzuat

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Sağlık sigortası yaptırarak sağlığını güvence altına almak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak isteyen kişiler, sigorta şirketlerinin sunduğu sağlık sigorta poliçelerini araştırır. Bu araştırmanın ilk basamağında karşımıza, Covid-19 sonrası bütün dünyada ilginin giderek arttığı “tamamlayıcı sağlık sigortası” adlı sigorta ürünü çıkar. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, ne işe yarar, gerçekten bir işe yarar mı?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), halihazırda bir sosyal güvencesi olan kişilere hitap eden tamamlayıcı sigorta poliçeleridir. “Tamamlayıcı” ifadesinin tanımı ve kapsamı, ülkeden ülkeye değişir. Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortaları, sosyal güvenlik kurumunun ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene olmaya, tahlil yaptırmaya ve tedavi olmaya yarar.

 

SGK kapsamındaki bireylerin özel hastanelerdeki muayene, tahlil ve tedavi ücretlerinin bir kısmı, SGK tarafından karşılanabilir. Ancak SGK, her özel hastanenin ve hizmetin bedelini karşılamaz. Genellikle daha acil anlarda, bazı özel hastanelerde hastaya sağlanan hizmetler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalanan bireylerin bile fahiş ödemeler yapmasını gerektirebilir. Yani SGK tarafından sigortalı olan bireyler, özel hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında yüksek faturalar ile baş başa kalabilir. Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası, tam da böyle durumlarda devreye girerek SGK tarafından ödenmeyen bedeli karşılar ve hastanın, SGK anlaşmalı özel hastanelere yüksek ücretler ödemesinin önüne geçer.

 

Özel Sağlık Sigortasından Farkı Nedir?

Özel sağlık sigortasında, sigorta kapsamındaki kişi, ekstra bedel ödemeksizin sigorta şirketiyle anlaşmalı hastanelerden hizmet alabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise kişi, ekstra bedel ödemeksizin SGK ile anlaşmalı hastanelerden hizmet alabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sigortadan farkı, hizmet alınabilecek hastanelerin sayısı ve kapsamıyla ilgilidir. Bu sayı ve kapsam farkı nedeniyle özel sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortalarından daha pahalıdır.

 

tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? ne i̇şe yarar?

Tamamlayıcı sigortanın temel farkı, hastanın özel sağlık sigortasına oranla çok daha az prim ödeyerek SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerden hizmet alabilmesini sağlamaktır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar? Neleri Kapsamaz?

Bu türdeki sigorta poliçeleri, hem ayakta tedavi hizmetlerini (bazı limitler dahilinde) hem de yatarak tedavi hizmetlerini (limitsiz olarak) karşılar. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse tamamlayıcı sağlık sigortası, şu sağlık hizmetlerini kapsar:

 

 • Muayene hizmetlerini
 • Ayakta tedavi hizmetlerini
 • Tahlil hizmetlerini
 • Tetkik hizmetlerini
 • Küçük cerrahi müdahaleleri
 • Odo, refakatçi ve yemek hizmetlerini
 • Diyaliz ve benzer yatarak tedavi hizmetlerini

 

Sigortanın kapsamı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken husus, hazırlanan poliçedir. Poliçeler, sigorta şirketine göre farklı kapsamlarda hazırlanabildiği için her tamamlayıcı sağlık sigortası, yukarıda yazan hizmetleri karşılamayabilir. Poliçede yer alan hizmetler, sigorta yaptıran kişi için yeterli değilse kişi, sigorta şirketiyle konuşarak poliçeye ek teminat paketleri ekletebilir. Poliçeyi, kişinin talepleri doğrultusunda özelleştirmek ve genişletmek mümkündür.

 

Bazı sağlık hizmetleri, tamamlayıcı sigortaların kapsamı dışında kalabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları, genellikle şu sağlık hizmetlerini kapsamaz ya da şu durumlarda işe yaramaz:

 

 • SGK sigortası aktif olmayan kişinin, tamamlayıcı sağlık sigortası da kapsam dışı kalır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası; diş tedavilerini ve ilaç masraflarını karşılamaz.
 • Sigorta kapsamına alınan kişide halihazırda bulunan hastalıklar varsa bu hastalıklar, poliçe kapsamı dışında değerlendirilir.

 

TSS Ameliyatları Kapsar mı?

Teorik olarak TSS, hem ayakta tedavi masraflarını hem de yatarak tedavi masraflarını karşılasa da ayakta tedavi masrafları kapsamında bazı limitler söz konusu olur. Bu limitler, sigorta şirketinden sigorta şirketine ve poliçeden poliçeye göre değişir. Ancak yatarak tedavi hizmetleri, genellikle limitsiz olarak karşılanır.

 

Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır. Ancak tedavi süreci evde devam ediyorsa bakım giderlerinin, tedavide gerekli olan tıbbi malzeme ve suni uzuv giderlerinin karşılanmasında, belirli limitler söz konusu olur.

 

Covid-19’u Kapsar mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin aklına, pandemi durumlarının tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorusu geliyor.

 

Pandemiler, geçtiğimiz yıllarda yapılan tamamlayıcı sağlık sigortalarına dahil edilmiyordu. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte sigorta şirketleri, yeni bir karar alarak bu salgını tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil etme kararı aldı.

 

Eğer salgınların tamamlayıcı sağlık sigortanıza dahil olup olmadığını merak ediyorsanız bu durumu sigorta şirketinizle detaylı olarak görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Yararlanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından SGK’ya bağlı çalışan işçiler, bağ-kurlular ve devlet memurları yararlanabilir. Sigortadan yararlanmanın temel şartı, SGK kapsamında olmaktır. SGK kapsamında olmayan kişiler, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamaz.

 

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise tamamlayıcı sağlık sigortasının bireysel bir sigorta olduğu konusudur. Yani tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak isteyen aileler, SGK kapsamındaki sigortadan farklı olarak her bir aile bireyi için ayrı ayrı prim ödemeli ve poliçe düzenletmelidir. Sigorta şirketleri, bütün aile fertlerine tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler için kişi sayısına göre indirimli tekliler sunabilir, bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin farklı sigorta şirketlerinden teklif almasında yarar vardır.

 

TSS Hangi Hastanelerde Geçer?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın Türkiye genelinde anlaşmalı olduğu, irili ufaklı bütün özel hastanelerde geçerli olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan bir hastanede, TSS geçerli olmaz. Ayrıca bir hastane, SGK ile anlaşmalı olsa bile eğer sigorta poliçesinin düzenlendiği sigorta şirketiyle anlaşmalı değilse, o hastanede de tamamlayıcı sağlık sigortası geçerli olmaz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındaki SGK anlaşmalı hastaneler listesi, sigorta şirketinden mutlaka talep edilmelidir. Çünkü sigorta şirketiyle anlaşması olmayan hastanenin, SGK ile anlaşması olsa bile; sigorta o hastanede geçerli olmaz. Sigorta şirketleri, size anlaşmalı oldukları hastanelerin güncel bir listesini sunar.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmanın Dezavantajı Var mı?

TSS yaptıran kişi, sigorta kapsamı dışında bir talepte bulunmadığı sürece tamamlayıcı sağlık sigortasının herhangi bir dezavantajı yoktur. Ancak kişi, sigorta yaptırmadan önce şu hususlara dikkat etmelidir:

 

 1. TSS, SGK anlaşması bulunmayan hastanelerde ve doktor muayenehanelerinde kesinlikle kullanılamaz.
 2. TSS, sigorta şirketiyle anlaşmalı olmayan hastanelerde, hastanenin SGK anlaşması olsa bile kullanılamaz.
 3. Poliçe öncesi teşhis konulan hastalıklar, sigorta kapsamı dışında değerlendirilir.
 4. Psikiyatri ve psikoloji bölümlerindeki tedavi masrafları, tehlikeli spor branşlarında meydana gelen yaralanma ile tedaviler, ehliyetsiz araç kullanımına bağlı gerçekleşen yaralanmalar ve bazı başka özel durumlar, sigortanın kapsamı dışındadır.
 5. Ayakta tedavi hizmetinin kapsamı, poliçe dönemi için genellikle 10 defa ile sınırlandırılır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2022

Diğer bütün sigortalarda olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortasında da fiyatlar; kişinin yaşadığı şehre, diğer kişisel bilgilerine ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Genel olarak tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri, özel sağlık sigortalarından çok daha uygundur.

 

TSS fiyatlarını belirleyen bir diğer unsur da poliçeye, sigortalanan kişinin talebi üzerine eklenen ekstra teminatlardır. Teminatların sayısı ve kapsamı, nihai sigorta ücretini büyük ölçüde etkiler.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim ücretlerini etkileyen bir diğer unsur ise sigortanın kaç aile bireyine yapılacağı bilgisidir. Her bir birey için ayrı ayrı prim ödendiğinden dolayı sigorta şirketleri, aile olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilere genellikle indirimli teklifler sunar.

 

En İyi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangisi?

Ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda sigorta şirketi, sağlık alanında da faaliyet gösterir ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri düzenler. Seçeneklerin fazlalığı nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerde kafa karışıklığı olabilir. Bununla birlikte kişiye ve düzenlenecek poliçeye bağlı olarak farklı sigorta şirketi tercihleri, farklı kişiler için en iyi seçenek olabilir. Dikkat edilecek temel unsur, düzenlenen poliçenin içeriğidir. Her sigorta şirketi, aynı içeriğe sahip poliçeyi düzenleyebilir. Yani tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, aynı poliçe için birçok farklı şirketten fiyat teklifi alabilir.

 

Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenleyen en meşhur sigorta şirketleri Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Eureko Sigorta ve Türkiye Sigorta’dır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat