featured

SaHa-Der Yönetim Kurulu Başkanı Derya Tunç: “Üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeli”

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SaHa-Der) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Tunç tarafından yazılan ve yayımlanan basın bildirisinde şu sözlere yer verildi:

“2010 yılından itibaren üç ayda bir
‘Toplu Sözleşme İkramiyesi verilmeye başlanmıştır’.

Toplu sözleşme ikramiyesi:
Yapılan toplu sözleşme gereğince üç ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi 2022 yılı Eylül ayında 706 ₺, aylık sendika aidatı değişkenlik göstermekle beraber memurun maaşından kesilen ortalama 80-100 ₺ civarıdır. Yani 3 ay kesildiğinde geriye elinizde ortalama 400 ₺ kalır.

Bu ikramiye herhangi bir sendikaya üye olan tüm kamu görevlilerine ödenmektedir. Ödeme koşulu olarak toplu sözleşmeye konulan “üye olunan sendikanın %1’lik işkolu barajının üzerinde olması” koşulu Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bazı sendikaların üye kaydederken kullandığı “Cebinizden 5 kuruş çıkmayacak, hatta üstüne cebinize de bir miktar para girecek” vaadi böylece gerçeğe dönüşmüştür.

2010 yılında yapılan bu uygulama sonrası
Sağlık ve Eğitim başta olmak üzere tüm iş kollarında sendika sayıları hızlıca artmış bazı kesimlerce rant kapısı haline gelmiştir.

TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 Temmuz ayında yayınladığı Kamu Görevlileri Sendikalar tebliğlerindeki isimlerine ve üye sayılarına bakacak olursak durumun anlaşılmayan bir tarafı kalmamıştır. Sadece Sağlık kolunda tam 40 adet sendika mevcuttur.  Son dönemde 55 olduğu tahmin ediliyor.

Bu durumda Sağlık Çalışanlarının taleplerinin, hak arayışlarının ve dağ gibi birikmiş sorunlarının çözümünde bile kaç parçaya bölündüğünü üzülerek takip ediyoruz.
Sağlık Meslek Mensuplarının ödemelerinde
Tüm gelirlerinin vergiye tabi olması ve bu vergi sisteminin %15 %20 %27 dilimlerle katlanarak kesintiye uğraması
Ancak gelirlerinden kesilmesine rağmen tek bordro gibi gösterilen ama içinde
Temel Maaş ve Sabit Ek Ödeme diye ikiye ayrılan bunlardan Temel Maaş harici emekliliğe yansıtılmayan;
Harici Temel ek ödeme, Teşvik Ek Ödeme ve Nöbet Ödemesi
Yani toplamda 5 parçaya bölünmüş ödeme sistemi mevcuttur. Üstelik eski adı Performans şimdi ki adıyla Teşvik ödemesi
bir tarafa verirken bir tarafa vermeyip
Bir tarafa 0.32 kat sayısı bir tarafa 0.16 katsayısı uygulayarak adaleti bozmuş
Özetle;
Tüm emeklerin yıllarca özveriyle verilen hizmetinin karşılığı tam bir fiyaskodur.

2004 yılında başlatılan 4924 statü
2006 yılında başlatılan 4B süresiz sözleşmeli personel
Vekil ebe hemşirelik gibi
Taşeron şirket hizmet alım ihaleleri ile sağlık çalışanlarını sayısız farklı statülere bölerek  istihdam sağlayıp çalıştırma yoluna gitmiş güvenceli statüye sahip devlet memuru, aynı işi yapan güvencesiz statülerdeki meslektaşlarıyla karşı karşıya getirip sahada bu yöntemle de iş barışını bozmuştur

Emekle ve insan gücüyle yapılan bir meslekte bu kadar bölünmüşlük var iken birde sendikasal hakkımızla örgütlenerek hak arayışını tercih etmiş biz sağlık çalışanlarını bu konu artık oldukça rahatsız etmiştir.
Konuyla ilgili olan tüm bürokrat bakan ve yetkili kurumlara sesleniyoruz

  • Toplu Sözleşme aidatı kaldırılmalı
  • Üyeler bağlı bulunduğu sendikaya kendi maaşından aidat ödemeli
  • Üyelik ve istifa işlemleri E Devlet üzerinden gerçekleştirilmeli
  • Emeği ve alın terini sömüren bu 4688 sayılı kanunun değiştirilmelidir diyoruz”
SaHa-Der Yönetim Kurulu Başkanı Derya Tunç: “Üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeli”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir