2021 Yılında Sağlık Harcamaları 354 Milyar Liraya Yaklaştı

2021 Yılında Sağlık Harcamaları 354 Milyar Liraya Yaklaştı

Türkiye’de 2021 yılında sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 41,6 oranında artarak 353 milyar 941 milyon lira seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ait sağlık harcamaları hakkındaki istatistiklerini yayınladı.

2021 yılında, toplam sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 41,6 oranında artarak 249 milyar 932 milyon liradan 353 milyar 941 milyon liraya yükseldi. 2021 yılında genel devlet sağlık harcamaları yüzde 41,5 oranında artarak 280 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcamaları da yüzde 42,1 oranında artarak 73 milyar 721 milyon liraya yükseldi.

Geçen yıl genel devlet sağlık harcmalarının toplam sağlık harcamalarına oranı yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamalarının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti.

Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021’de Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hane halkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6’lık paya sahip oldu.

2021 yılında sağlık harcamaları 354 milyar liraya yaklaştı

23 Milyar Lira Tutarında Yatırım Yapıldı

2021 yılında cari sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 330 milyar 928 milyon liraya ulaştı. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar ise yüzde 36,4 artışla 23 milyar 13 milyon liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da aynı kaldı. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2021 yılında yüzde 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 lira iken, 2021 yılında yüzde 40,3 oranında artarak 4 bin 206 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2020’de yüzde 5 oranındayken 2021’de yüzde 4,9 oranında oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,6 oranında gerçekleşti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 40,5 oranında artarak 56 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021’de yüzde 15,9 oldu.

2021 Yılında Sağlık Harcamaları 354 Milyar Liraya Yaklaştı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir