featured

Sağlık Emekçileri Ankara’ya Beyaz Yürüyüş Gerçekleştirecek

Özellikle pandemi sürecinde çalışma koşulları daha da zorlaşan, yöneticilerinden baskı ve mobbing gören sağlık çalışanları için Beyaz Yürüyüş başlıyor. Türk Tabipler Birliği ve diğer tabip odaları, İstanbul’dan Ankara’ya hekim hakları için yürüyüş gerçekleştirecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç “Yöneticilerin, hekimlerin bağımsızlığını ve özerkliğini zedeleyen baskıları var, bunlara karşı çıkacağız. Genç meslektaşlarımızın çalışma ve eğitim haklarına sahip çıkacağız. Özlük haklarımıza, ekonomik haklarımıza sahip çıkacağız.” sözlerini dile getirdi.

Doktorlar Türkiye’de Geleceklerini Göremiyor

Mart 2020’de dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de görülen ve hala devam eden Covid-19 pandemisinde, salgınla mücadelede ülkemizde en büyük kahramanlar olarak doktorlar öne çıktı. Ancak doktorların oldukça büyük bir kısmı, kendi geleceklerini Türkiye’de görmüyor. Doktorların ve genel olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete karşı cezai yaptırımların düzenlenmiyor olması, uzun çalışma ve nöbet saatleri ve düşük ücretler gibi etkenler, doktorların burada kendilerine gelecek görememesine neden oluyor. Bu sorunlara tepki gösterecek olan sağlık emekçileri, 23 Kasım tarihinde İstanbul’da başlayacak olan Beyaz Yürüyüş ile Ankara’ya doğru yola çıkacak.

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un Açıklamaları

İstanbul’dan başlayıp Ankara’ya kadar devam edecek olan yürüyüş için açıklamalarda bulunan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, söz konusu yürüyüşün Kocaeli, Bursa ve Eskişehir duraklarına uğradıktan sonra Ankara’da sonlanacağını ve Ankara’da bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir “Beyaz Forum” gerçekleştireceklerini ifade etti. Karakoç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarında çok ciddi bir yıpranma olduğunu biliyoruz. Bunun için defalarca Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ettik ama Sağlık Bakanlığı 1 yıldır bize randevu vermedi. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki tabip odalarının ortak aldığı bir kararla 1 Ekim günü, İstanbul’dan Sağlık Bakanlığı’na bir çağrıda bulunduk. ‘Taleplerimizi kabul edin, etmezseniz bir eylemlik süreci başlatacağız’ dedik. İstanbul’dan bir Beyaz Yürüyüş başlatacağız…”

Sağlık Emekçileri Ankara’ya Beyaz Yürüyüş Gerçekleştirecek

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir