Personel Maaşları

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşları 2022

Psikolog Nedir?

Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

 

Klinik Psikolog Nedir?

Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir. Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojiktestler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar. Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

 

sağlık bakanlığı psikolog maaşları 2022

 

Psikologlar Nerelerde Çalışabilir?

Psikolog mesleği bilindiği üzere Tıp fakültesi dışında kalan ve sağlık bölümleri arasında yer alsa da Fen-Edebiyat veya Beşerî Bilimler fakültelerinden lisans mezunu olunması gereken bir meslektir. Özelde ve çeşitli kurumlarda iş bulma imkânı olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da çalışabilmektedirler.

 

Psikologların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesine yardım etmek
 • Bireyin çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesine yardım etmek
 • Bireyin istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesine yardım etmek
 • Psiko-sosyal risk faktörleri (şiddet, istismar, aile içi ruhsal sorunlar, yoksulluk vb.) ile başa çıkmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek
 • Davranışsal bağımlılıklar konusunda danışmanlık hizmeti vermek
 • Obezite olgularında ve yeme bozukluklarında psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek
 • Tipik/atipik gelişim gösteren veya risk altında olan çocuklar ve ailelerine yönelik olarak gelişim değerlendirme, izlem ve danışmanlık hizmeti sunmak
 • Kriz durumları yaşayan (ölüm, yas, boşanma, kadına yönelik şiddet, ihmal/istismar, afet, intihar gibi) birey ve aileye yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri vermek
 • Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek
 • Danışanlar, hasta yakınları ve ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermek.

 

sağlık bakanlığı psikolog maaşları 2022

 

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşları

2022 yılı itibari ile pek çok mesleğe olduğu gibi psikologlar için de belirli oranlarda zam yapılmış, maaşlarında bir yükselme meydana gelmiştir. Psikolog maaşlarının çalışanın niteliğine, kadro ve derecesine bağlı olarak değiştiğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin yeni atanan bir psikolog olunduğu varsayılırsa kadro derecesi 9/1 değerine denk düşmektedir. Kamuda görev yapan memurların Ocak-Temmuz ayları arasında %5 zam aldığı göz önünde bulundurulacak olunursa, yeni başlayan bir psikoloğun 4,775,68 TL maaş aldığını ve bu %5 değerindeki zam ile birlikte 5,013 TL maaş aldığını söylemek mümkün olacaktır.

Temmuz-Aralık arasında gelen zamlarla birlikte bu miktarın üstüne 350 liralık bir ekstra daha eklenmesi beklenmektedir. Evli veya bekar olunması, çocuk sahibi olunması gibi durumlar da bu noktada çaylak bir psikoloğun maaşını etkileyen faktörlerdir. Aynı zamanda hastanede çalışan bir psikolog olunduğu düşünülürse işin içine döner sermaye de girmektedir. Döner sermaye ile birlikte hastane çalışanı yeni bir psikolog için 6500-7500 bandında bir maaştan söz etmek mümkün olacaktır.

 

2022 Aile Bakanlığı Psikolog Maaşı Ne Kadar?

Tıpkı Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak da psikologların çalışabilme imkânı sunulmaktadır. 2022 yılı itibariyle enflasyon oranlarına ve çeşitli durumlara göre değişkenlik gösteren psikolog maaşları kamu dairelerinde çalışan diğer psikologlar ile hemen hemen aynı miktardadır. Bekar ve hiç çocuk sahibi olmayan yeni psikologlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen maaş miktarı 4,755,68 TL’dir. Evli ve çocuk sahibi olan yeni atanmış psikolog için ise belirlenmiş olan tutar 5,200 TL civarında seyir etmektedir.

Yine Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi ocak ve temmuz aylarının sınır tutulduğu zam dönemlerinde Aile ve Sağlık Bakanlığı tarafında çalışan psikologlara aylık veya yıllık olacak şekilde zam yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bir yıl boyunca çalışmış olan bir psikolog için de yıllık kazancının 72.00-96.000 tutarına denk düşeceğini söylemek mümkün olacaktır.

 

sağlık bakanlığı psikolog maaşları 2022

Psikologlar Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Almaktadır?

Özel kurumda çalışan bir psikoloğun maaşı, devlette çalışan meslektaşının maaş durumuna göre değişiklik göstermektedir. Tecrübe ve uzmanlık faktörleri de göz önünde bulundurularak maaşlarda belirli miktarda artış olması mümkündür.

 1. Devlette görev yapan psikologlar için; 2022 yılı itibariyle 7.000-7.500 arası
 2. Özel sektörde görev yapan psikologlar için; 2022 yılı itibariyle 6.000-15.000 arası değişmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Psikolog Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat ve resmi gazete bağlantısına linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu