Sendika

Sa-HaDer ve Genel Sağlık-İş Sendikası Ortak Eylemde Bir Araya Geldi

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (Sa-HaDer) ve Genel Sağlık-İş Sendikası, tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

39 farklı meslekten sağlık çalışanları olarak; yıllardır çalışma koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Aslında meydanda olan sorunlarımızın ısrarla görmezden gelinmesi sonucunda, biz bugün bu #Meydandayız

Ekonomik yangın tüm emekçileri olduğu gibi sağlık emekçilerinin de hayatlarını çevrelemiştir. Her gün artan fiyatlarla derinleşen yoksulluğa terk edilen sağlık çalışanları, geçinememektedir. 5 parçaya bölünmüş ücret politikasıyla aklımızla adeta alay edilmektedir. İnsan onuruna yaraşır en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde ve tamamı emekliliğimize yansıyan tek kalem maaş talebimiz için bu #Meydandayız

Şiddetin bir salgın gibi yayıldığı ülkemizde sağlıkta şiddet “can” alırken, nitelikli sağlık hizmeti sunmanın da önünde engel oluşturmaktadır. Etkin ve caydırıcı yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, sağlıkta şiddete son verilmesi için bu #Meydandayız

Sağlık emekçilerinin temel teşvik ek ödemesi, fazla çalışma saat ücreti, giyim yardımı gibi mali özlük hakları yok denecek boyutlardadır. Adaletsiz, emeğimizin karşılığı olmayan, teşvik ek ödeme rakamları ile meslek onurumuzla oynanmaktadır. Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışmanın bile altındadır. Bir takım formanın 500 TL’yi bulduğu günümüzde 35 TL giyim yardımı verilmektedir. Gasp edilen haklarımız için, mali ve özlük haklarımızın insan onuruna yaraşır düzeye getirilmesi için bu #Meydandayız

sa-hader ve genel sağlık-i̇ş sendikası sağlık çalışanlarının hakkı i̇çin bir araya geldi

Farklı istihdam modelleri ile aynı kurumda, aynı birimde, aynı işi yapanlar birbirinden ayrıştırılarak sağlık emekçileri arasında mali ve sosyal özlük haklarda ayrımcılık yapılmaktadır. Tüm sözleşmeli sağlık çalışanlarına güvenceli kadro talebimiz için bu #Meydandayız

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm meslek mensuplarının saygınlığı yok edilmekte, meslekleri değersizleştirilmektedir. Sağlığın bir ekip işi olduğu anlayışıyla meslekler arası adaletin sağlanması ve liyakatsiz yönetici atamalarına son verilmesi talebimiz için bu #Meydandayız

Hastanelerde randevu sorunun çözümü için arayışa giren Sağlık Bakanlığı, ek randevu sistemini uygulamaya koymuştur. Bizler 5 dakikada muayene olmaz derken, ek randevular ile muayene süreleri 5 dakikanın da altına inmektedir. Bu sistemde nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağı gibi bu durum sağlıkta şiddeti de körükleyecektir. Daha nitelikli sağlık hizmeti sunma talebimiz için bu #Meydandayız

Bilimsel, koruyucu sağlık hizmetini önceleyen, ulusal, kamucu sağlık hizmeti bu #Meydandayız

Ve son söz olarak şunu söylüyoruz: Beyaz Reformunuz sizin olsun, mesleğimizin onuru bizim.”

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat