featured

Öğretim Üyesine 5 Hasta Bakma Zorunluluğu Getirilmesine İtiraz Etti Mahkemeden Ret Cevabı Aldı!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından öğretim üyelerine, eğitim görevleri haricinde günde en az 5 hastayla ilgilenme zorunluluğunun getirilmesi üzerine mahkemeye itirazda bulunan profesörün talebi haksız buldu.

Geçtiğimiz yıl DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, bütün öğretim üyelerine mesailerine ek günde en az 5 hastayla ilgilenme zorunluluğu getirdi.

Dekanlık tarafından alınan bu kararın hukuka uygun olmadığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit, mahkemeye başvurdu.

İtiraz başvurusu üzerine durumu değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi, “2547 sayılı yasada öğretim üyelerinin görevleri arasında yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmenin sayıldığı, davacının yaptığı görev dikkate alındığında poliklinik hastası bakmanın uygulamalı çalışma kapsamında olduğu ve davacıya verilebilecek görevlerden olduğu” kararına verdi.

Kararda, getirilen düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edildiğini ve hukuka aykırı bir durumun olmadığı belirtilerek, dava reddedildi.

Öğretim Üyesine 5 Hasta Bakma Zorunluluğu Getirilmesine İtiraz Etti Mahkemeden Ret Cevabı Aldı!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir