Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor.. Yargıtay'dan Raporlu İşçi Kararı

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor.. Yargıtay’dan Raporlu İşçi Kararı

Bir fabrikada kalite kontrolcü olarak çalışan işçi, rapor aldıktan sonra hayvan pazarında fotoğrafları çıkınca işten atıldığını belirterek İş Mahkemesi’ne başvurdu. Davalı işveren tarafından yapılan feshin haksız ve kötü niyetli olduğunu öne sürerek; iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğini vurguladı. Dava açılan şirketin avukatı ise davacının Kurban Bayramı öncesine denk getirerek hastalık istirahat raporu aldığını, istirahat süresi boyunca şirkete ait kıyafetlerle hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının sözlü savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satma amacıyla istirahat aldığını belirtmesi sebebiyle iş akdinin disiplin kurulu kararı ile İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi çerçevesinde haklı sebeple feshedildiğini öne sürdü.

Davacının raporlu olduğu süre boyunca kendi nam ve hesabına iş yapmasından ötürü işvereninin güvenini sarstığını, davacının işyerinde giydiği ve üstünde firmanın markasının bulunduğu üniformalar ile herkesin görebileceği bir alanda çalışıyor olmasının şirketin markasını zedeleyen ve toplumda olumsuz bir izlenim bırakan bir durum olduğunu kaydetti.

İki tarafı da dinleyen Mahkeme; davacının hayvan pazarında satış yaptığını gösteren bir belgenin bulunmadığı, öte yandan işverenin fesih ihbarında kullandığı davacının kabul yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ve tüm bu sebepler doğrultusunda davacının feshe konu yapılan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunduğunun ve haklı fesih olgusunun ispatlanamadığı gerekçesi göz önünde bulundurulunca davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kontrolü ele aldı.

Emsal nitelikte olan kararda, sağlık raporu alan işçinin hayvan pazarında işyerinin markasının bulunduğu kıyafetlerle kayınpederine yardım ettiği anımsatıldı. Davacının fesih öncesinde yapmış olduğu savunmada bel rahatsızlığının artması sebebiyle hastaneden rapor almak zorunda kaldığını, bu sırada kurban pazarında giyilmesi en uygun kıyafetin artık kullanılmayan işyeri kıyafetlerinin olduğunu belirttiğine dikkat çekildi. Yargılama esnasında mahkeme tarafından alınan beyanında ise yazılı savunmasını yaparken kayınpederinin hayvan pazarındaki hayvanlarının olduğu yere gidip 1-2 saatliğine yardımcı olduğundan bahsettiğini, kendi hayvanlarını sattığını kabul ettiği konusunda bir beyanda bulunmadığı dile getirildi.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor.. Yargıtay’dan Raporlu İşçi Kararı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir