featured

Hekim Sendikalarından 2443 Sayılı Genelgeye Tepki Yükseldi

İçindekiler

“Tabip-Sen: Hiçbir genelge, hiçbir yönetmelik anayasanın üzerinde değildir”

Tabip-Sen, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda hiçbir genelge ve hiçbir yönetmeliğin anayasanın üzerinde olmadığını vurgulayarak, haklı taleplerimiz karşılanana kadar anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ifadelerini kullandı.

 

“Hekim Birliği: Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır”

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşım ile tüm kamu görevlilerinin temel insan haklarına saygı göstererek hizmet vermesini belirttikleri açıklamasına şu ifadeler ile devam etti

 

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, makamı ne olursa olsun tüm kamu görevlilerinin T.C. Anayasası’na, uluslararası sözleşmelere ve kanunlara bağlı kalarak ; temel insan haklarına saygı göstererek hizmet vermesini bekliyoruz. Devlet ciddiyetine yakışmayan ekteki açıklamayı kaleme alan kişi hakkında TCK’nın 106. ve 118. maddelerine istinaden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Tüm hekimlerin meşru hak arama yollarını geçmişte olduğu gibi bu günden sonra da gerektiği şekilde kullanacağını tüm kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.”

 

Hekim-Sen: ‘Aba altından sopa göstermek’ kabul edemeyeceğimiz bir uygulamadır

Hekim-Sen, Sağlık Bakanlığının 25/02/2022 tarih ve 2443 sayılı “İş Bırakma Eylemleri” konulu yazısına istinaden sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulundu.

 

“İlgili yazıda TCK’nIn 118 maddesinde açıkça ifade edilen “Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ifadelerine aykırılık bulunmaktadır.

Yıllar içerisinde maddi ve manevi olarak yıpratılan Hekimlerimize, anayasa tarafından verilmiş bir hak olan sendikal eylem için “Aba altından sopa göstermek” kesinlikle kabul edemeyeceğimiz bir uygulamadır. İlgili yazının sahibine TCK’nin 118.maddesı gereği suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz.”

 

Hekim Sendikalarından 2443 Sayılı Genelgeye Tepki Yükseldi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir