Sendika

Genel Sağlık-İş: “Sürgüne Tabi Tutulan Üyemizi Görevine İade Ettirdik”

“Manisa’da bir Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda “Acil Tıp Teknisyeni” olarak görev yapmakta olan  Genel Sağlık-İş üyesi, kendisine ve diğer sağlık çalışanlarına karşı sürekli hakaret ve tehdit eylemlerini işleyen, görevinin gereklerini yerine getirmeyen çalışma arkadaşı hakkında tutanak tutması nedeniyle soruşturma geçirmiştir. Soruşturma sonucunda “şikayetçi” konumunda olan Genel Sağlık-İş üyesi, Manisa’nın başka bir ilçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna naklen atanmıştır.

“Naklen atama” idari işleminin hukuka ve yasaya aykırı olduğu, kendisinin mağduriyet yaşadığı şeklindeki başvurusunun ardından Genel Sağlık-İş’e hukuki destek talebinde bulunan üyeye hukuki destek verilerek, “idari işlemin” iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından, “…Uyuşmazlıkta; anılan disiplin soruşturmasının davacı ve aynı İstasyonda paramedik kadrosunda görev yapan H.C. tarafından sürekli işçi kadrosunda ambulans sürücüsü olarak görev yapan E.G.’nin hasta başında görevini yerine getirmediği, ekip arkadaşlarına yardım etmeyerek tartışmaya sebebiyet verecek cümleler sarf ettiği, hasta ve yakınlarına karşı çalışma ekibini küçük düşürecek güven sarsacak hareketler sergilediği ve tehdit içerikli cümleler kullandığından bahisle 28/6/2022 tarihinde tutulan tutanak üzerine başlatıldığı ve davacının bu soruşturmada şikayetçi konumda bulunduğu, her ne kadar davacı hakkında raporda ”sorunların yaşandığı ortamda, ekip üyesi olarak, çözüme katkısı olabilecek şekilde yerinde ve yeterli desteği sağlamadığı” şeklindeki tespitte bulunulmuş ise de, hukuki ve maddi gerekçeleri ortaya konulmayan bu tespitin subjektif değerlendirmeler içerdiği, kaldı ki E.G. ve H.C. arasında geçen sözlü diyalog esnasında bahsi geçen oksijen tüpünün davacı tarafından olayın büyümesinin engellenmesi için getirilmiş olduğu, öte yandan içeriği aktarılan ifadeler ile gelişimi birlikte dikkate alındığında atama işlemine gerekçe gösterilen münferit olayın tek başına davacının görev yerinde sağlıklı ve verimli çalışmasına mani olarak atanmasını gerektirecek mahiyette olmadığı, davalı idarece davacının görev yerinden alınmasını gerektirecek mahiyette süregelen ve çalışma arkadaşlarının beyanları ile doğrulanmış hareket ve ifadelerinin olduğuna ilişin hukuken geçerli tespitlerde de bulunulmadığı hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, davacının naklen atanmasına yönelik dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine, dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” denilerek, üyeye verilen uyarma cezasının İPTALİNE karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Manisa 1. İdare Mahkemesi, somut durumla ilgili “İPTAL” kararını verirken, yargılamanın tüm süreçlerinde “hukuk müşavirlerimizin belirttiği hukuka aykırı durumların TAMAMINI dikkate alarak” Hukuk Fakültelerinin “İdare Hukuku” derslerinde okutulacak nitelikte güzel ve emsal bir karar vermiştir.

Üyemiz, şikayetçisi olduğu bir durum nedeniyle soruşturma geçirmiş, soruşturma sonucunda ise, adeta sürgüne tabi tutulmuştur. İdarenin, keyfi ve “akıllara zarar” nitelikteki idari işleminin iptal edilmesi ise, yine Genel Sağlık-İş’in girişimleri sonucunda gerçekleşmiştir. Kararın ardından üyemiz, kadrosunun bulunduğu “Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda” göreve başlayacaktır.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün bitmek tükenmek bilmeyen hukuka aykırı idari işlemlerine karşı hukuki zaferler elde etmeye devam ediyoruz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, almış olduğumuz hukuki zaferlerden, kendisine ders çıkarmadığı sürece, bizler, Manisa
İl Sağlık Müdürlüğüne hukuk dersleri vermeye devam edeceğiz!

Hukuka aykırı idari işlemlere imza atmaya doymayan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, bu tutum ve idari işlemlere devam ettiği sürece, karşısında yine Genel Sağlık-İş’i bulacak, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün de hukuka aykırı tüm idari işlemleri birer birer iptal ettirilecektir.

Manisa 1. İdare Mahkemesi kararı, bu türden hukuksuzluklara maruz kalan üyemiz olsun olmasın tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Her zaman belirttiğimiz gibi Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin, yöneticilerden gelen her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.” diye konuştu.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu