Sendika

Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekimlerin’de Sabit Ek Ödemedeki %20 Artıştan Yararlanabilmesi İçin Dava Açtı

Genel Sağlık-İş Sendikası, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer erdi:

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına

Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı 3. Bölümünün “İlave Ek Ödeme” puanı başlıklı 45. maddesine göre; “4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır.”

 

 Tabip dışı personele % 20 artırımlı ek ödeme yapılırken, tabip ve uzman tabiplerin, % 20 artırımlı ek ödemeden yararlandırılmamasının “eşitlik ilkesine” aykırı olduğu kanaatiyle üyemiz tarafından, idareye başvurularak, “Ocak 2022 dönemi de dahil olmak üzere, görevine devam edeceği

süre boyunca “% 20 artırımlı ek ödemeden” yararlandırılması için gerekli idari işlemlerin yapılması, mahrum kaldığı tüm hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesi” talep edilmiştir. Söz konusu talebe, idare tarafından hiçbir yanıt verilmeyerek, üyemizin talebi zımnen reddedilmiştir.

 

Her ne kadar Toplu Sözleşme’nin 45. maddesinde yer alan düzenlemede, yine Toplu Sözleşme’nin 4. maddesine göre, tabip dışı personelin ek ödemeden yararlanacağı düzenlenmiş ise de, tabip ve uzman tabiplerin bu düzenleme dışında bırakılmasının, haklı, kabul edilebilir, makul bir gerekçesi bulunmamaktadır. Sınıf ayrımı olmaksızın, sağlık emekçileri tarafından, döner sermayeye katkı sağlanmaktadır.

Hal böyle olunca, tabip, uzman tabip veya tabip dışı personel ayrımı yapılması, “hukuka ve eşitlik ilkesine” açıkça aykırıdır. Bu nedenle, tabip dışı personelin yanı sıra, tabip ve uzman tabip olarak görev yapmakta olan sağlık emekçilerinin de ek ödemeden yararlanabilmesi için Sendikamızca, Danıştay 12. Dairesi nezdinde iptal davası açılmıştır.

 

Sendikamızca açılan davada ilk etapta yürütmenin durdurulması, devam eden süreçte ise, iptal kararı verilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları ve Adli Tıp Kurumu’nda görevli olan “tabip dışı sağlık personelinin” hakları aynen korunmaya devam ederken, belirtilen kurumlarda, “tabip ve uzman tabip olarak görev yapan sağlık emekçilerinin” de ek ödemeden yararlanmasının önü açılacaktır.

 

Sağlık hizmetleri bir bütündür. Sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlayan sağlık çalışanları arasında eşitsizliğe yol açabilecek uygulamalar ihdas etmekten kaçınılması gerekirken, eşitsizliğe neden olabilecek düzenlemeler ortaya konulmaktadır. Genel Sağlık İş olarak, sağlık hizmetlerinin bütünlüğünü zedeleyen,

sağlık emekçileri arasındaki eşitliği bozan her türlü uygulamanın karşısında durulmaya devam edilecek, sağlık emekçilerinin hak edişleri, kendilerine teslim edilinceye kadar hukuka aykırı her türlü düzenlemeye karşı sonuna kadar hukuk mücadelesi verilecektir.”

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat