Sendika

Genel Sağlık-İş’ten Hemşire ve Ebelerin İş Yükünü Hafifletecek Hukuki Kazanıma İlişkin Açıklama

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, hemşire ve ebelerin iş yükünü hafifletecek bir hukuki kazanıma ilişkin açıklamada bulundu.

Genel Sağlık İş Başkanı Uğur, Burdur Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire ve ebelerin  “eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teslimi için görevlendirilmesi üzerine, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvuruda bulunduklarını açıkladı. Söz konusu başvuruda; “Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin”, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi” talep edildi. Uğur, bu konudaki hukuka aykırılığın giderilmesi adına gerekli işlemlerin yapılması için harekete geçildiğini kaydetti.

Derya Uğur, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Belirtilen hukuka aykırılığın giderilmesi için öncelikle Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvurularak “Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin”, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi” talep edilmiştir. Söz konusu talebimizin reddedilmesi üzerine Sendikamız Hukuk Müşavirliği tarafından Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Isparta 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “Bu durumda, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasına ve teslimine ilişkin görevlerin eczane hizmetleri kapsamında eczacı ve eczacı teknisyenlerine ait olduğu, ancak bu personelin bulunmaması durumunda bu görevlerin hemşire ve ebeler tarafından yürütülebileceği, davalı idare bünyesinde ise başeczacı, yeterli sayıda eczacı, eczacı teknisyeni ve eczacı teknikerinin bulunduğu görülmekle, “Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin” ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi, yönetmelik hükümlerine göre hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimi ve buna bağlı olarak ilaç ve tıbbi malzemelerin taşınması işlerini içerir bir görevlendirme şeması oluşturulması, belirtilen şemanın oluşturulması aşamasında belirtilen işlerin “eczacı ve eczacı teknisyenlerine” ait olduğuna ilişkin mevzuat hükümlerinin dikkate alınması” yönünde yapılan … tarih ve … sayılı başvurunun reddine dair Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin … tarih ve … sayılı işleminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, hukuka aykırı uygulamanın iptaline karar verilmiştir.”

“Bu güzel kararı, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyorum”

Uğur, sözlerini şöyle noktaladı; “Sendikamız Genel Sağlık-İş’in almış olduğu bu emsal karar doğrultusunda Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire, ebeler artık eczaneden ilaç ve tıbbi malzeme tesliminde görevlendirilmeyeceklerdir. Genel Sağlık-İş, almış olduğu bu güzel emsal kararla birlikte yine bir ilke imza atmış ve Burdur Devlet Hastanesi’ndeki “görev tanımlarına” aykırı görevlendirmenin sona ermesini sağlamıştır. Bu güzel kararı, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyorum”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat