Sendika

Genel Sağlık-İş: “Haklı “Hukuk Mücadelemiz” Engellenemez”

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan açıklamada;

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekim dışında kalan sağlık personeline icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 31.03.2022 tarihinde yayınlanan ve tüm kurumlarında icap nöbetlerinin sadece uzman hekimlere ödenebileceğini belirten yazı; bir görüş yazısı niteliğinde olup, bir mevzuat hükmünün yerine geçebilecek nitelikte de değildir. Fakat bu yazının yayımlanmasının ardından bu yazı ile birlikte Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılına ait görüş yazısı gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına “icap nöbet görevi verilmesine rağmen icap nöbet ücretleri ödenmemeye başlanmıştır.”

 

Manisa’da bir hastanede “perfüzyonist” olarak görev yapmakta olan 2 üyemiz tarafından, Sendikamıza yapılan başvurularda, “icap nöbet görevi verildiği, fakat icap nöbet görevinin yerine getirilmesine rağmen icap nöbet ücretlerinin ödenmediği, idareye yapılan başvurularda, icap nöbet ücretinin ödenmesine yönelik taleplerinin reddedildiği” belirtilmiştir.

Genel Sağlık-İş olarak, en başından beri “mevzuatta, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına icap nöbet ücreti ödenmesini engelleyebilecek bir hüküm bulunmadığı” kanaatinde olduğumuzdan, bu konudaki kanaat ve duruşumuz net olduğundan, üyelerimizin başvuruları sonrasında her bir üyemiz için Manisa 1. İdare Mahkemesi ve Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılarak, “üyelerimizin, icap nöbet ücretlerinin kendilerine ödenmesine dair taleplerinin reddine yönelik idari işlemlerin iptallerine, üyelerimizin hak ettikleri icap nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte kendilerine ödenmesine” karar verilmesi talep edilmiştir.

 

Mevzuatta, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına icap nöbet ücreti ödenmemesine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle, yalnızca görüş yazısı / yazıları gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekim dışındaki sağlık çalışanlarına icap nöbet ücretleri ödenmiyor ise, bu durum “eşitlik ilkesine, zorla çalıştırma ve angarya yasağına, dinlenme hakkına, ücrette adalet sağlanması ilkesine ve hatta mülkiyet hakkına” açıkça aykırıdır.

Genel Sağlık-İş olarak, “icap nöbet ücreti ödenmeyen üyelerimiz olması durumunda kendilerine hukuki destek verileceği” hususunda söz vermiştik ve bulunduğumuz hukuki girişimlerle sözümüzü tuttuk. Devam eden süreçte, üyelerimizin “özlük haklarının, hak ettikleri maddi haklarının” gaspına yönelik tüm idari işlemlerin karşısında olmaya, bu ve benzeri idari işlemlere karşı hukuki girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Haklı “hukuk mücadelemiz” engellenemez!

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu