Sendika

Genel Sağlık-İş: Göreve İade Edilen Kamu Çalışanının Kesilen Maaş ve Ek Ödemeleri Faiziyle Ödenecek

Genel Sağlık-İş üyesi kamu çalışanı, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken önce görevden uzaklaştırıldığını daha sonra kamu görevinden çıkarıldığını ve mahkeme kararı gereğince kamu görevine tekrar başlatıldığını ancak açığa alındığı 01/03/2016-20/05/2016 tarihlerinde alamadığı ek ders ücretleri ile kamu görevinden çıkarıldığı 15/06/2016-14/05/2019 tarihleri arasında mahrum kaldığı maaş, ek ders ücreti, maaş farkı ve öğretim yılına ait hazırlık ödeneğinin ödenmesi istemiyle idareye başvuruda bulunduğunu ancak idarenin bu talebine cevap dahi vermeyerek talebini reddettiğini, mağdur olduğunu ve sendikanın hukuki desteğini talep etti.

 

Genel Sağlık-İş tarafından Bursa İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda üyemizin maaş ve öğretim yılına ait hazırlık ödeneğinin ödenmesine karar verilmişse de ek ders ücret alacak talebi reddedilmiştir.

Bursa İdare Mahkemesinin bu kararına karşı Genel Sağlık-İş tarafından Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur.

 

Yapılan yargılama sonucunda Bursa Bölge İdare Birinci Dava Dairesi emsal nitelikli kararında şu gerekçeye yer vermiştir:

Bu durumda, yukarıda izah edilen hukuki durum ve uyuşmazlık konusu olay birlikte değerlendirildiğinde; öğretmen olarak görev yapmakta iken, önce görevinden uzaklaştırılan ve akabinde görevine son verilen, ancak mahkeme kararı ile kamu görevine iade edilerek görevine başlayan davacının, açıkta (görevden uzakta) geçen sürede mahrum kaldığı maaş ve diğer parasal hakları ile özlük hakları ve haklara işletilecek olan yasal faizin, Anayasa Mahkemesince mülkiyet hakkı kapsamında görülen haklardan olduğu ve söz konusu hakların davacı tarafından işbu davaya esas olmak üzere dilekçe ile talep edildiği görülmüş olup, alacağın hukuki mahiyeti düşünüldüğünde, açıkta geçirilen sürelerde ödenmeyen ek ders ücreti ile maaşlarının geç ödenmesinden kaynaklı olarak işletilecek olan yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.”

 

 Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Bursa Bölge İdare Mahkemesinin bu kararı idarenin haksız ve hukuka aykırı işlemi ile mağdur olan, yıllarca açıkta kalan, görevinden uzaklaştırılan, maaş alamayan üyemiz ve diğer sağlık ve sosyal hizmetler emekçileri için emsal niteliğindedir.

Haksız ve hukuka işlemler nedeniyle mağdur olan daha sonra görevine dönen Sendikamız üyesi emekçinin tüm hakkedişlerine ilişkin olarak hukuksal tüm yollar Genel Sağlık-İş Hukuk Müşavirliğince kullanılmış ve ısrarlı başvurularımızdan olumlu sonuç alınarak üyemizin mağduriyeti giderilmiştir. Bu kararı tüm emekçilerin dikkatine sunuyoruz.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu