Sendika

Genel Sağlık-İş: “EYT Mağduriyetinin” Çözümlenmesi için Cumhurbaşkanlığına Başvuruda Bulunduk!

Genel Sağlık-İş Sendikası EYT düzenlemesi hakkında Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulundu. Yapılan Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda “EYT Yasası” olarak bilinen 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedae Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 1. maddesi, 5510 sayılı Kanuna eklenmiş olan “Geçici 95. maddeyi” içermektedir. 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 95. maddenin 1. fıkrası, “Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.” şeklindedir.

Belirtilen yasal düzenleme ile devlet memuru olan sağlık çalışanları ile ilgili olarak; “5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanların, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları” gerektiği belirtilmiş durumdadır. Hal böyle olunca, 5434 sayılı Kanunun Geçici 205. maddesinde bulunan “23.5.2002 tarihinde” ibaresi nedeniyle, emekli sandığına tabi sağlık çalışanları, 23.05.2002 tarihinden önce “3 tam yıl” çalışmaları olmaması halinde “kanunun kapsamı dışında” kalmaktadırlar. Bu durumda ciddi bir mağduriyet oluştuğu açıktır.

Belirtilen mağduriyetin giderilmesi yönünde gerekli kanun değişikliğinin yapılarak, sağlık çalışanlarının ve tüm devlet memurlarının mağduriyetinin önlenmesi için Sendikamızca, Cumhurbaşkanlığı nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

Genel Sağlık-İş olarak, sağlık emekçilerinin hakları, yalnızca görevde iken değil, “emeklilikte” refah içerisinde bir yaşam sürmeleri için de korunmaktadır. Bu nedenle, Genel Sağlık-İş, süre kaybetmeden gerekli mercilere yine başvurarak, sorunun çözümlenmesini talep etmekten imtina etmemiştir. Konuyla ilgili olarak sürecin takipçisi olunacak, emeklilik hakları ellerinden alınmak istenen sağlık çalışanlarının haklarının korunması için tüm hukuki ve yasal girişimlerde bulunulacaktır.”

Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat