Sendika

Genel Sağlık-İş: “Başhekimin ‘Görev Tanımları Dışındaki Keyfi Görevlendirmesine’ Mahkeme “Dur!” Dedi

Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından açılan davada mahkeme kararı açıklandı. Genel Sağlık-İş konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Görev tanımı dışında olduğunu belirterek, söz konusu görevlendirmenin iptalini istedi”

“Kozan İlçe Devlet Hastanesi’nde “anestezi teknisyeni” olarak görev yapmakta olan Genel Sağlık-İş üyesine, anestezi teknisyenlerinin görev tanım ve alanlarında bulunmayan, “preop hazırlığı tamamlanıp ameliyata girecek olan hastaların ameliyathaneye alınması ve Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun ilgili alanlarının kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılması” görevi verilmiştir.

Genel Sağlık-İş üyesi anestezi teknisyeni; söz konusu görevlendirmenin “görev tanımı dışında olduğunu belirterek, söz konusu görevlendirmenin iptalini” idareden talep etmiş; fakat idare, üyemizin talebini, hukuka aykırı bir şekilde reddetmiştir. Bunun üzerine, üyemiz tarafından, Genel Sağlık-İş’e başvurularak, hukuki destek talep edilmiştir. Somut olaydaki “görev tanımı dışındaki keyfi görevlendirme”, Adana 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davaya konu edilmiştir.

“Dava konusu idari işlemin iptaline”

Adana 3. İdare Mahkemesi’nin kararında, “Uyuşmazlıkta; dosyada mevcut bilgi ve belgelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; davalı idare bünyesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan davacının, Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğinde belirtilen görev tanımına uygun iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, “preop hazırlığı tamamlanıp ameliyata girecek olan hastaların ameliyathaneye alınması ve Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun ilgili alanlarının kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılması”

şeklindeki yapılan görevlendirmenin kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu dikkate alındığında, davacının görev tanımı dışındaki mesleki bilgisi ve görev tanımı haricinde olacak şekilde iş ve işlemleri yapmak üzere görevlendirilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek, “dava konusu idari işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Sendika‘sı Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık emekçileri, “görev tanımları” dahilinde, kendilerine düşen yükümlülükler çerçevesinde görevlerini, fedakar bir şekilde yerine getirmek üzere görev yapmaktadırlar. Fakat idarelerin keyfi tutum, davranış, eylem ve işlemleri ile sağlık çalışanlarına, görev tanımlarında yer almayan görevler verilmekte; sağlık çalışanları, görev tanımlarında bulunmayan görevleri ifaya zorlanarak, sağlık çalışanları üzerinde mobbing baskısı oluşturulmaktadır.

Bu bakımdan, Adana 3. İdare Mahkemesi kararı, idareye büyük bir ders olmuştur. Sonuç olarak, Genel Sağlık-İş, yine üyesinin yanında bulunarak, görev tanımı dışında çalıştırılmak istenen üyesinin mobbinge uğramasına izin vermemiş, zafer yine Genel Sağlık-İş’in; yine Genel Sağlık-İş üyesinin olmuştur.

Buradan, kendisini yasal düzenlemelerin üzerinde gören idarecilere sesleniyoruz: “Sağlık çalışanlarına, görev tanımları dışında hiçbir görev veremezsiniz, buna hakkınız yoktur!” Devam eden süreçte de görev tanımları dışında görevlendirilen üyelerimizin yanında; görev tanımları dışında görev vermeye çalışarak, üyelerimizi mobbinge uğratmak isteyen idarecilerin karşısında olacağız!

“Görev tanımları” ile ilgili “emsal niteliğindeki” bu güzel hukuki kazanımı, üyemiz olsun veya olmasın tüm sağlık emekçilerine armağan ediyoruz. Bu süreçteki, yoğun ve özverili çalışmaları ile bu güzel hukuki kazanımın mimarı olan değerli hukuk müşavirlerimize de bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu