featured

Bekir Nennioğlu: “Suç unsuru barındıran her türlü eylem hakkında yasal yollara başvurulacaktır”

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

11.02.2019 tarihinde almış olduğum Mazbata ile Adana Sağlıksen Şubesinde Yönetim Kurulu ve zorunlu organları İlçe Seçim Kurulu tarafından üyelerimizin büyük çoğunluğunun oyunu alarak 4 yıl süre ile yetkilendirilmiştir.
Görev süremizin dolmasına 7 ay gibi bir zaman var.
Ancak yönetim Kurulumuzun 18.07.2022 tarihli kararı ile 14 Ocak 2023 tarihinde 5. Olağan genel kurulu yapılması planlanmıştır.

“Toplum içinde itibarsızlaştırma çalışması yapılmaktadır”

Yaklaşık son bir yıldır bazı kişilerin yaptığı yalan ve yanlış paylaşımlar kişilik haklarını zedeleyen ve hakaret teşkil eden, algı oluşturarak Sendikayı, kişiliğimi ve aile yaşantımı olumsuz intibalar yaratılmasına yol açmakta ve bu güne kadar yıllar boyunca kazandığım saygınlığı ayaklar altına alma aşamasına getirmiştir. Toplum içinde itibarsızlaştırma çalışması yapılmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi mezunu olup Adana’da uzun yıllar Hastane Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Çukurova Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanlığı (Halen) yapmış olduğum bir kariyerim bulunmaktadır. Söz konusu derneğin yönetim kurulu ve üyeleri arasında kamu ve özel hastanelerde başhekimlik yapanlar ve il sağlık müdürlüğünde görev yapan üst düzey sağlık yöneticileri bulunmaktadır. Ayrıca 2014 yılında Yumurtalık ilçesi Belediye Başkan adaylığım bulunmaktadır.

“Kişisel haklarımı ihlal ederek  zarar vermektedir”

Şahsın paylaşımları şahsımın kariyerini ve meslek hayatını olumsuz etkilemektedir. Yıllarca emek vererek inşa ettiğim itibarımı zedelemektedir. Bu durum kişisel haklarımı ihlal etmekte olup aynı zamanda manevi olarak bana zarar vermektedir.
Bir iddiaya karşılık olarak durumu izah etmek gerekirse, sendika gelirleri genel merkez tarafından toplanılmakta ve bu ödeneklerin bir kısmı şubelere avans olarak gönderilmektedir. Harcamalar yönetim kurulunun kararı ile yürürlükteki mevzuata ve sendikanın tüzüğü ve genelgelerine göre yapılmaktadır. Sendika tarafından yapılan harcamalar her yıl Ekim ayında şube denetleme kurulu tarafından tek tek incelenmekte ve denetlenmekte, bir rapor halinde şubemize ve genel merkeze bir yazı ile iletilmektedir. Daha sonra tüm harcamalar ‘genel merkez genel denetleme kurulu’ tarafından incelenerek gerekli mercilere sunulmaktadır. Ayrıca sendikamızın tüm harcamaları Sayıştay denetimine tabidir. Görevde bulunduğum son 3,5 yılda bahsedilen denetleme kurulları ve Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.

“Eleştiri sınırını aşan hakaret ve iftira boyutuna varmış söylemler”

İdarecilik ve meslek hayatım boyunca ihale komisyon başkanlığı, harcama yetkililiği ve gider gerçekleştirme görevlisi olarak hiçbir şekilde yasal olmayan iş ve işlemlere karışmadım. Adana’da sevilen sayılan, toplum içinde saygın bir yer kazanmış bir bireyim. Şahsın sosyal medya üzerinden alenen şahsıma sarf ettiği söylemler huzur bozucu , saygınlığı zedeleyici ve pekala eleştiri sınırını aşan hakaret ve iftira boyutuna varmış söylemlerdir.
Tarafımca yukarıda açıklanan olaylarla ilgili HAKARET ve İFTİRA suçundan dolayı ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 30.06.2022 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Adana Valiliğine 24.06.2022 tarihinde şikayet dilekçesi verilmiştir.

“Suç unsuru barındıran her türlü eylem hakkında yasal yollara başvurulacaktır”

Şahsımın onur, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak suretiyle kişilik haklarının ağır ihlalinden dolayı 100.000 (yüzbin) TL manevi tazminat davası açılmıştır. Mahkeme sonucu kazancağım 100.000 TL yi Türk Kızılay Derneğine bağışlayacağım. Bundan sonra şahsıma ,aileme ve mensubu olduğum teşkilata yapılacak suç unsuru barındıran her türlü eylem hakkında yasal yollara başvurulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururum.”
Bekir Nennioğlu: “Suç unsuru barındıran her türlü eylem hakkında yasal yollara başvurulacaktır”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir