MevzuatGündem

Başhemşire Nasıl Olunur? 2022

Başhemşirelik nedir? Bir başhemşirenin sorumlulukları nelerdir? Nasıl başhemşire olunur? Başhemşire Nasıl olunur? Başhemşire maaşı ne kadar? Hemşirelikte kariyer yapmak isteyen adaylar için hazırladığımız rehber niteliğindeki bu haberimizde, konuyla ilgili birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Başhemşirelik Nedir?

Başhemşirelik, sağlık kurumlarında bir yönetici pozisyonudur. Başhemşireler, kurumdaki hemşirelerin yönetiminden sorumludur. Hastane ve sağlık ocağı gibi sağlık kurumlarında başhemşirelik pozisyonu bulunur.

Başhemşireler kamuda “sağlık hizmetleri müdürü” olarak isimlendirilir. Devlet kurumlarında çalışan başhemşirelerin temel sorumluluğu, sağlık bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesidir.

Başhemşire Ne İş Yapar?

Özel kurumlarda görev alan başhemşirenin görev ve sorumlulukları, çalıştığı kurumun politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak kamuda çalışan başhemşirelerin görev ve sorumluluklarını, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi net olarak belirler.

Özel hastanede görev alan bir başhemşire, şu görevlere ve sorumluluklara sahip olabilir:

 1. Yönettiği birime bağlı hemşirelere liderlik etmek ve ekip arkadaşlarını koordine etmek
 2. Ekibindeki hemşire ve ebelerin mesleki gelişimlerini sağlamak
 3. Hemşirelik hizmetini, hastaların tamamına doğru şekilde ulaştırmak
 4. Yönettiği birimde kontroller gerçekleştirmek

Kamuda çalışan başhemşirelerin görevleri ise ilgili yönergede şöyle açıklanır:

 1. Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
 2. Hastane yönetiminin onayıyla birimdeki personelin görev yerlerini planlamak
 3. Her türlü gerekli ilacın, cihazın ve malzemenin, yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak
 4. Gerekli sterilizasyonun ve dezenfeksiyonun yapılıp yapılmadığını denetlemek
 5. Birimine bağlı çalışan personelin performansını değerlendirmek ve çalıştığı birimde, performans artıran önlemler almak
 6. Personelin hizmet içi eğitim programlarını takip etmek ve geliştirmek
 7. Kurumun mali hizmetler müdürü ile refakatçi ve ziyaretçi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konulara planlama yapmak
 8. Sağlık bakım hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için bu alanda kullanılan demirbaşın temizliğini, kalitesini, niteliğini ve iç uyumunu takip etmek
 9. Hastane yöneticisi tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek

Görüldüğü üzere kamuda çalışan başhekimlerin görevlerine dair çerçeve, ilgili yönerge tarafından net biçimde çizilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken husus, aynı yönetmelikte yer alan “sorumlu hemşire” tanımıdır. Lisans mezunları arasından seçilen sorumlu hemşireler, başhemşire değildir. Aksine sorumlu hemşireler, doğrudan başhemşireye karşı sorumludur.

Başhemşire Nasıl Olunur?

Başhemşirelik pozisyonunu kamuda, “sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü” olarak adlandırılır. Kamuda ve özel sektörde başhemşire olmanın farklı şartları vardır.

Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin başhemşire olabilmek için ortak ön koşul, yöneticilik vasıflarına sahip olmaktır.

Devlet Kurumlarında Başhemşire Nasıl Olunur?

Atama, görevlendirme usulüyle yetkili sağlık müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Devlet kurumlarında başhemşire olabilmek için en temel koşul, üniversitelerin; ebelik, hemşirelik, diyetisyenlik gibi herhangi bir sağlık bölümünden mezun olmaktır. Alan farkı olmaksızın lisans mezunu hemşireler, kamuda başhemşire olabilir.

Eğer kurumda lisans mezunu bir hemşire yoksa ve kurum, başhemşireye ihtiyaç duyuyorsa; lise mezunu bir hemşire de başhemşireliğe atanabilir. Üniversite hastanelerinde başhemşire olmak isteyenlerin ise en az yüksek lisans mezunu olması gerekir.

Özel Sektörde Başhemşire Nasıl Olunur?

Özel sektörde başhemşire olabilmek için genellikle liselerin hemşirelik bölümünden mezun olmak yeterlidir. Özel sağlık kurumları ayrıca başhemşire adaylarında, hemşirelik alanında deneyimli olma şartı arar. Bu deneyim iş ilanlarında, genellikle en az 5 yıl olarak belirtilir. Başhemşirelik bir yönetici pozisyonu olduğu için özel sağlık kuruluşları, bu pozisyonda çalışacak kişinin deneyim kriterini yerine getirmesini çok önemser.

Bu bölümde yer verdiğimiz bilgilerin birer ön koşul olduğu unutulmamalıdır. Devlet kurumları ve özel kurumlar, başhemşire olarak istihdam edecekleri personelden birçok gerekliliği yerine getirmesini bekleyebilir. Bu nedenle başhemşire olmak isteyen kişilerin, kurumlar tarafından yayınlanan başhemşire görevlendirme ilanlarını takip etmeleri önerilir.

Başhemşirelikte Cinsiyet Şartı Var mı?

Başhemşirelik, kadın erkek fark etmeksizin herkesin görev alabileceği bir pozisyondur. Kanunda, yazılı olarak cinsiyet şartı yer almaz.

Ancak kamu kurumlarında erkek başhemşire görmek, neredeyse imkansızdır. Yani teoride mümkün olsa da pratikte, erkek adayların şansı daha azdır. Başhemşirelik pozisyonu için çoğunlukla kadın adaylar işe alınır.

Özel sektörde de durum farklı değildir. Ancak özel sektörde, erkek başhemşire sayısının kamuya oranla daha fazla olduğu söylenebilir.

Başhemşire Maaşları 2022

Başhemşirelerin özlük hakları, diğer sağlık çalışanlarına kıyasla daha iyidir. Başhemşireler, ortalama olarak normal hemşirelerin 1,5 katı maaş alır. Ancak maaş konusu, tamamen kişinin çalıştığı kurumun türüne (özel/kamu) ve politikalarına bağlıdır.

Devlet kurumlarında görev yapan başhemşireler, 8.500 TL ile 12.500 TL arasında maaş alır. Yüksek lisans mezunu olan başhemşirelerin maaşları, lisans mezunu başhemşirelere kıyasla daha yüksektir.

Özel sektörde çalışan başhemşirelerin maaşları ise tamamen tecrübelerine ve çalıştıkları kurumlara bağlıdır. Bazı kurumlar asgari ücrete yakın ödemeler yaparken bazı özel sağlık kurumlarında çalışan başhemşireler, 20 bin TL’ye kadar maaş alabilir.

Başhemşire maaşlarını etkileyen temel faktörler şunlardır:

 1. Görev alınan kurumun türü: Çalışılan kurumun kamu kurumu ya da özel bir kurum olması, başhekim maaşını önemli derecede etkiler.
 2. Eğitim: Lise/ön lisans/üniversite/yüksek lisans mezuniyeti, başhekim maaşını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir.
 3. Tecrübe: Hem kamuda hem de özel sektörde daha fazla tecrübe, daha yüksek maaş anlamına gelir. 25 yıllık görev süresini dolduran personel, en yüksek başhemşirelik maaşını alır.
 4. Uzmanlık ve çalışma alanı: 20’den fazla profesyonel Bazı alanlarda çalışan başhemşirelerin maaşları, diğer alanlara göre daha yüksektir. Örneğin acil hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, cerrahi hemşireliği alanlarında çalışan hemşireler ve başhemşireler daha yüksek maaş alır.
 5. Medeni durum: Evli başhemşireler, aile & çocuk yardımı gibi yardımları almaya hak kazanabilir.
 6. Yabancı dil tazminatı: Başhemşireler, yabancı dillerini iş hayatlarında kullanıp kullanmadıkları önemli olmaksızın yabancı dil tazminatı alabilirler.
 7. Kademeyi etkileyen diğer unsurlar: Örneğin lisede hazırlık okumak, kalkınmada öncelikli bölgelerin bir tanesinde çalışmak gibi kademeyi etkileyen unsurlar, başhekim maaşını da etkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat