AYM'den Flaş Karar: Pandemide Kesilen İdari Para Cezaları İade Edilecek

AYM’den Flaş Karar: Pandemide Kesilen İdari Para Cezaları İade Edilecek

Resmi Gazete’nin 24 Mayıs tarihli son sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının iade edilmemesine ilişkin hükmü Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında bir kişiye uygulanan idari para cezasının ödeme emrinin iptali ve ödenmiş olan para cezasının iadesi istemine ilişkin davada, ödenmiş cezaların iade edilmeyeceğine ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali için AYM’ye başvurdu.

İptal başvurusunda, 3 Kasım 2022 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4’üncü maddesinde, COVID-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmemesinin, tebliğ edilenlerin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğü, ilgilisi tarafından ödenenlerin ise iade edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı, bunun Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, belirtilen kanunda yer alan “tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez” hükmünü iptal etti.

AYM Kararının gerekçesinden

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bu itibarla kuralla COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçileceği ve bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilemeyeceği öngörülmüşken tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ise iade edilmeyeceğinin öngörülmesi suretiyle idari para cezalarının muhatapları arasında oluşturulan farklı muamelenin nesnel, makul bir temel dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla kuralın mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 10 ve 35’inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.”

AYM’den Flaş Karar: Pandemide Kesilen İdari Para Cezaları İade Edilecek

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir