Gündem

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Görev Tanımı Talebinde Bulundu

Prof. Dr. Meral Kanbak, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile anestezi teknisyen ve teknikerlerine verilen yeni görev tanımların, hasta güvenliği açısından düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

anestezi teknisyen ve teknikerleri görev tanımı talebinde bulundu

“Branş Hekimleri Sorumluluğunda Görevlendirilerek Anestezi Yapabilir”

İlgili yönetmelik hazırlanırken 10 üniversitenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim rallarından istenengörüşlerde bu şekilde bir öneri sunulmadığının altını çizen Kanbak, “Kanun ve yönetmelikler bu konuda çok açık olup anestezi teknisyen ve teknikerlerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda çalışacakları açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, ilgili yönetmelik ile verilen yeni görev tanımlarında ‘acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir, tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular’ denilmektedir. Bu ifade yoruma açık bir ifade olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları sorumluluğunda çalışması gereken anestezi teknisyen ve teknikerinin diğer branş hekimleri sorumluluğunda görevlendirilerek anestezi uygulama yolunu açabilecektir.” ifadelerini kullandı.

“Doktorlar Tarafından Bile Büyük Riskler Taşıyan Çok Önemli Bir İşlemdir”

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Meral Kanbak  “Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin görev tanımında dikkat çekmek istediğimiz husus Anestezi teknisyen ve teknikerlerin yasada tanımlandığı gibi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sorumluluğunda bu işlemleri uygulayabileceğidir. Pandemi dönemi ile önemi anlaşılan, her gün tablolarda takip ettiğimiz entübasyon işlemi 11 yıllık eğitim alan doktorlar tarafından bile büyük riskler taşıyan çok önemli bir işlemdir. Hastanın entübe edilememesi, oksijen verilememesi anlamına gelir ki bu da geri dönüşü olmayan ölümcül komplikasyonların olması demektir. Özellikle hasta güvenliği açısından ilgili yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesini ve gerekli düzeltilmenin yapılmasını bekliyoruz” dedi. (İHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu