featured

Adalet Bakanlığı Memur Maaşları 2022

Türkiye’de adalet ve yargı işlerinden sorumlu bakanlık olan Adalet Bakanlığı, her yıl farklı meslek gruplarından on binlerce personel istihdam eder. Bu nedenle Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışmak, birçok yeni mezunun öncelikli hedefleri arasında yer alır. Adalet Bakanlığında kimler çalışır ve Adalet Bakanlığında memur maaşları 2022 yılında ne kadar sorularının yanıtlarını, bu haberimizde bulabilirsiniz.

 

İçindekiler

Adalet Bakanlığında Kimler Çalışır?

Adalet Bakanlığının en fazla ihtiyaç duyduğu ve alım yaptığı meslek gruplarının başında infaz koruma memurları, zabıt katipleri, ceza infaz kurumu katipleri, sosyal çalışmacılar, psikologlar ve pedagoglar gelir. Bu meslek gruplarının yanı sıra bakanlık, her yıl çok sayıda hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mübaşir, öğretmen, veteriner, mühendis, fizyoterapist, şoför, aşçı ve teknisyen de istihdam eder.

 

En son yayınlanan Adalet Bakanlığı 2022 yılı personel alımı duyurusuna göre bakanlık, yukarıda yazılı meslek gruplarından bu yıl 13 bine yakın personel istihdam edecektir.

 

Adalet Bakanlığı Hemşire Maaşı

Cezaevi sağlık memuru (hemşire) maaşı 2022 yılında, yaklaşık 6.500 Türk lirasıdır. Adalet Bakanlığında çalışan hemşirelerin diğer özlük hakları şöyledir:

  • Yılda 90 gün, cezaevi personeli fiili hizmet zammından faydalanır.
  • Cezaevi personeline sunulan lojman, yemek, servis imkanlarından faydalanır.
  • Vardiya sistemiyle çalışıp çalışmayacağı kurum amirinin inisiyatifindedir.
  • Senede iki defa önlük ücreti (giyim yardımı) alır.
  • Zorunlu hizmet süresi yoktur.
  • 2 yıllık görev süresini doldurduktan sonra başka bir ile ya da kuruma naklini isteyebilir.

 

Adalet Bakanlığında Nasıl Hemşire Olunur?

Adalet Bakanlığı her yıl ortalama 50 ile 100 arasında hemşire alımı yapar. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli hemşireler, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışır. Alım ilanı genellikle yılık ilk üç ayında yayınlanır ve Adalet Bakanlığı hemşire alımı, her yılın ilk üç ayı içinde tamamlanır.

 

CTE’de hemşire olarak çalışmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir. Bu kapsamda olan ve ilgili ilandaki KPSS şartını yerine getiren adaylar, ilanda belirtilen diğer şartları da yerine getirmeleri durumunda uygulamalı ve/veya sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

 

Sosyal Çalışmacı Maaşı

Adalet Bakanlığı, sosyal hizmet uzmanı istihdam eden devlet kurumlarından bir tanesidir. Adalet Bakanlığı en düşük sosyal çalışmacı maaşı 2022 yılında 6 bin Türk lirasıdır. Aile ve çocuk yardımı, sigorta ve BES kesintileri ile derece, kıdem ve hizmet yılı; sosyal hizmet uzmanı maaşlarını belirleyen etkenler arasındadır.

 

adalet bakanlığı memur maaşları 2022

Ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının halihazırda 3 bin olan ek göstergelerinin, 2022 yılı içinde 3 bin 600’e yükseltilmesi beklenmektedir. 2022 yılında gerçekleştirilmesi beklenen ek gösterge düzenlemesi, sosyal çalışmacıların özlük haklarını etkileyecek bir diğer unsurdur.

 

Adalet Bakanlığı Psikolog Maaşı

Kamu kurumlarında çalışan psikologların 2022 yılı güncel maaşı, yaklaşık 6 bin TL’dir. Adalet Bakanlığında çalışan psikologlar da yaklaşık 6 bin Türk lirası kazanır.

 

Adalet Bakanlığında çalışan psikologların maaşları, kıdem derecesinin, hizmet yılının ve diğer unsurların etkisiyle 8 bin liraya kadar yükselebilmektedir.

 

Pedagog Maaşı 2022

Bakanlık her yıl yaklaşık 100 kadrolu pedagog alımı yapar. Bu alım, sözlü sınav (mülakat) sonucuna göre, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Adalet Bakanlığı pedagog maaşları, ortalama 6 bin 500 Türk lirasıdır. Yüksek bir dereceye sahip pedagoglar, 7 bin 500 lira ile 8 bin lira arasında kazanır.

 

Adalet Bakanlığında pedagog olmak isteyen adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin herhangi bir tanesinden mezun olması gerekir. Ayrıca adayın, sözlü mülakata davet edilebilmek için KPSSP3 türünden en az 70 puan almış olması beklenir. KPSS’den daha yüksek bir puan almak, adayın mülakata davet edilme ihtimalini arttırır.

 

İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı

Bakanlık bünyesinde en çok sayıda istihdam edilen personel grubunu, infaz ve koruma memurları oluşturur. Adalet Bakanlığı her yıl binlerce personeli, infaz ve koruma memuru pozisyonu için işe alır. Bu alım; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4B maddesi uyarınca ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İnfaz ve koruma memuru adaylarında aranan en önemli şart, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almak ve herhangi bir akıl sağlığına ya da bedensel engele sahip olmamaktır. İnfaz ve koruma memurunun sahip olması gereken sağlık koşulları, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” bölümünde (6. madde, 18’inci fıkra, c bendi) açıklanır. İnfaz ve koruma memuru olmak isteyen adayın, 30 yaşını bitirmemiş olması gerekir.

 

Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memuru maaşı, 2022 yılında en az 5 bin 500 Türk lirasıdır. Ortalama 6 bin 500 Türk lirası kazanan infaz ve koruma memurlarının maaşları, kıdemlerine göre 12 bin liraya kadar yükselebilir.

 

Zabıt Katibi Maaşı

İnfaz ve koruma memurluğu pozisyonundan sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde en çok personel alımı yapılan pozisyon, zabıt katipliği pozisyonudur. 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş kişiler, bu pozisyona müracaat edebilir. Adalet Bakanlığı, ihtiyaçları doğrultusunda ön lisans ve lisans mezunu zabıt katipleri alabildiği gibi lise veya ortaokul mezunu zabıt katipleri de alabilir. Her yıl yayınlanan personel alımı ilanında, kimlerin o ilan için başvurabileceği detaylı şekilde yer alır. Bakanlık, bir yıl örneğin yalnızca adalet meslek yüksekokulu mezunları arasından zabıt katibi alırken diğer yıl ortaokulu mezunları arasından zabıt katibi alımı yapabilir.

 

Mesleğe yeni başlayan lise veya ortaokul mezunu bir zabıt katibinin net maaşı, 5 bin 500 lira ile 6 bin lira arasındadır. Ön lisans ya da lisans mezunu olarak mesleğe yeni başlayan bir zabıt katibinin maaşı ise yaklaşık 6 bin liradır.

 

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Maaşı

Ceza infaz kurumu katipleri, “büro personeli” unvanıyla, 4B kapsamında istihdam edilir. Adalet Bakanlığı, her yıl 200 ile bin kişi arasında ceza infaz kurumu katibini işe alır. Bilgisayar bölümü mezunları, adalet meslek yüksekokulu mezunları, meslek yüksekokullarının adalet ön lisans ya da ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı mezunları, bu pozisyona başvurabilir. Ayrıca bu alanların herhangi bir tanesinden mezun olmadığı halde daktilo/bilgisayar derslerini başarıyla tamamladığına dair belgeleri bulunan lise mezunları, yayınlanan alım ilanlarındaki diğer şartları karşılamaları durumunda pozisyona başvurabilir.

 

Ceza infaz kurumu katibi maaşları; lise mezunları için yaklaşık 6 bin 300 Türk lirasıdır. Ön lisans ve lisans mezunu olan ceza infaz kurumu katipleri, 2022 yılında yaklaşık 6 bin 500 Türk lirası kazanır.

 

Adalet Bakanlığı Destek Personeli Maaşları

İhtiyaç durumunda Adalet Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli alanlarda destek personeli istihdam edilir. Destek personeli istihdamı genellikle; şoförlük, aşçılık, teknisyenlik alanlarında gerçekleştirilir.

 

Adalet Bakanlığı şoför maaşı, yaklaşık 6 bin Türk lirasıdır. Aynı kurumda aşçı ve teknisyen maaşları, 6 bin Türk lirası ile 7 bin Türk lirası arasındadır.

 

Adalet Bakanlığı Diğer Personel Maaşları

Bakanlık ayrıca, her yıl sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi, mübaşir, işaret dili tercümanı, öğretmen, veteriner, mühendis ve fizyoterapist alımı yapar.

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Maaşı

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu, Adalet Bakanlığı için önemli bir pozisyondur. Bakanlık bu pozisyon için her yıl bine yakın alım yapar. Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların; en az lise mezunu olması, geçerlilik süresi devam eden ve silahlı ibaresi bulunan bir güvenlik görevlisi kartına sahip olması, 18 ile 30 yaş arasında olması ve bakanlık tarafından yayınlanan ilanda belirtilen fiziki şartları yerine getirmesi gerekir.

 

Koruma ve güvenlik görevlisi adaylarında, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak, kadınlar için ise en az 160 cm boyunda olmak şartları aranır. Bunlara ek olarak adayların, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nda yer alan şartları (10’uncu madde) taşıması gerekir.

Adalet Bakanlığı güvenlik görevlisi maaşı, 2022 yılında en az 5 bin 800 TL’dir.

 

Güncel Sözleşmeli Mübaşir Maaşı

Adalet Bakanlığı her yıl bine yakın mübaşir alımı yapar. Mübaşir olmak için lise mezunu olmak yeterlidir. Adaylar, sözlü sınav (mülakat) yoluyla istihdam edilir.

 

Mahkemelerde duruşmaya katılacak olan kişilere çağrıda bulunan ve evrak takibi yapan mübaşirlerin 2022 yılı maaşları en az 5 bin 800 Türk lirasıdır.

 

İşaret Dili Tercümanı Maaşı

Az sayıda da olsa her yıl Adalet Bakanlığı tarafından sözleşmeli işaret dili tercümanı istihdam edilir. En düşük sözleşmeli işaret dili tercümanı maaşı, yaklaşık 6 bin liradır. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan deneyimli işaret dili tercümanları, 7 bin 500 liraya kadar kazanabilir.

 

Adalet Bakanlığı Diğer Memur Maaşları

Bakanlık, çok sık olmamakla birlikte 4B kapsamında sözleşmeli olarak öğretmen, veteriner, mühendis ve fizyoterapist alımı yapar. Adalet Bakanlığı cezaevi öğretmeni maaşı, yaklaşık 6 bin liradır. Cezaevi öğretmenleri, ayrıca ek ders ücreti alabilir. Adalet Bakanlığı veteriner, mühendis ve fizyoterapist maaşı ise, yaklaşık 7 bin liradır.

 

Haberimizde yer alan Adalet Bakanlığı memur maaşları, 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında geçerli olan güncel maaşlardır. Bu haberde yer alan maaş bilgileri, 2022 yılı Temmuz ayında (enflasyon farkının zam olarak eklenmesiyle birlikte) güncellenecektir.

Adalet Bakanlığı Memur Maaşları 2022

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir