Sendika

10 Soruda Hekim Birliği Sendikası

  1. KAMU SENDİKASI NEDİR?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine göre kurulan; Kamu görevlilerinin ORTAK EKONOMİK, SOSYAL, MESLEKÎ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

 

  1. NEDEN SENDİKALI OLMAK GEREKİR?

Çalışma koşullarına ilişkin hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmek tek başına BİREY OLARAK zordur. Ancak sendikaların kanuni tüzel kişiliği sayesinde, öncelikle üyelerinin olmak üzere hak ve menfaatleri koruma konusunda gerekli HUKUKİ YETKİ, TEMSİL KABİLİYETİ, ALTYAPI, ORGANLAR VE ORGANİZASYONA sahiptir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinde örgütlenmiş meşru topluluk yani sendika, her zaman bireyden daha etkin ve güçlü olur.

 

  1. SENDİKA ÜYELİĞİNİN AVANTAJI NEDİR?

Sendika üyelerinden, üye olduğu sendikanın belirlediği oranda bir sendikal aidat kesintisi yapılmaktadır. Ancak Toplu Sözleşme ile üyeliği özendirme amacıyla sendika üyelerine, sendikal ikramiye ödenmektedir. Hekim Birliği, sendikal aidat miktarını asgari yasal oranda belirlemiştir. Toplu Sözleşme ile verilen sendikal ikramiye, Hekim Birliği aidat kesintisinin yaklaşık üç katıdır. Bu nedenle Hekim Birliği üyeliğinin maddi bir getirisi de bulunmaktadır. Sendika üyeleri açısından, gerek 4688 sayılı Kanun gerek Toplu Sözleşme gerekse Sendikanın kendi yetkileri doğrultusunda çeşitli maddi, manevi ve hukuki avantajları bulunmaktadır.

 

  1. SENDİKALARIN SİYASİ NİTELİĞİ VAR MIDIR?

Sendikalar kural olarak siyasi, ideolojik vb. amaç gütmeden; çalışanların hak ve menfaatlerine yönelen kuruluşlar olduğundan kanun ile düzenlenen, siyasi nitelikten bağımsız yapılardır. Bu nedenle sendikalar için siyaset,  hak arayışında için araç niteliğindedir. Ancak uygulamada bazı sendikaların siyaset, ideoloji vb amaçlara alet olduğu da görülebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir husustur.

  

  1. SENDİKALARIN GREV HAKKI VAR MIDIR?

Grev, kamu görevlisi olmayan işçi sendikalarına özgü bir terimdir.

Kamu sendikalarının, ideolojik ve siyasi amaçlarla olmayan sadece çalışma koşulları üzerinden meşru amaçlarla aldığı iş bırakma, iş yavaşlatma gibi sendikal faaliyetlere genel olarak ceza verilmemektedir.

İdarelerin, meşru amaçlı sendikal faaliyet nedeniyle ceza verdiği görülebilse de bu cezalar genel olarak Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından bozulmaktadır.

 

  1. MESLEK SENDİKASI KURULABİLİR Mİ?

Sendikacılık meslek grubuna göre değil iş koluna göre kurulabilir. Bu sebeple yasal açıdan her kamu görevlisi, kendi iş kolundaki istediği sendikaya üye olabilir.

Ancak Hekim Birliği Tüzüğü’ne göre sadece hekim ve diş hekimleri; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, İl Temsilcilikleri gibi yönetimsel ve karar alıcı organlarda görev alabilir.

 

  1. NEDEN HEKİM BİRLİĞİ?

Sağlık işkolunda 40’tan fazla kamu sendikası bulunmaktadır. TTB ise çatı meslek örgütü olsa da sendikal yapıdan bağımsız bir kurumdur.

Ancak Toplu Sözleşme’de de görüldüğü üzere hekimlerin hak ve menfaatleri korunmamış, aksine diğer meslek grupları lehine zarara uğratılmıştır. Ayrıca bir kısmı ne yazık ki hekimlerin bağımsız hak ve menfaat mücadelesinden uzaklaşarak, siyasi ve ideolojik yaklaşımlarını ön plana çıkarabilmektedir

Bu sebeple tıbbi uygulamaların doğal lideri olan, genel bir yetki ve sorumluluğu bulunan ve stratejik personel olarak kabul edilen hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin hak ve menfaatlerini, siyasi ve ideolojik amaçlardan bağımsız olarak koruyacak ve geliştirecek meşru bir kurum ihtiyacı doğmuştur.

 

Hekim Birliği Sendikası bu amaçla kurulmuştur

Ayrıca Hekim Birliği Sendikası’nın farkı, sadece sahada çalışan biz hekimlerden oluşması değildir. Hukuki işbirliği ve organizasyon yapısı ile hekimler için hukuki mücadele, yardım ve destek konusunda fark yaratma iddiasındadır.

Hekim Birliği, sahada çalışan gönüllü temsilci hekimlerimiz sayesinde ülkemizin her köşesindeki hekimlere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Hekim Birliği; SAHADA ÇALIŞAN HEKİMLERİN çalışma ve mesleki sorunlarına ilişkin, BAĞIMSIZ hak ve menfaat mücadelesi arayışıyla doğmuştur.

Hekim Birliği, siyasi-ideolojik bir amaç gütmeden hekimlerin hak ve menfaatlerini korumak için, HEKİMLİK MESLEĞİ İÇİN, HEKİMLER İÇİN, HEKİMLER TARAFINDAN kurulmuştur.

Biz kurucu üyeler de siyasi veya ideolojik amaçları olmayan, sahada çalışan SİZ (BİZ) hekimler gibi sorunlarımıza çözüm arayışı içerisinde bu mücadele yolunu açmaya çalışan, hepimizi bir araya getirmeye çalışan hekimleriz.

Hekim olarak ben bir sendika kursam şunu yapardım, ben bir karar alsam bunu alırdım dediğimiz yerde biz varız.

Bu nedenle sahadan doğan HEKİM BİRLİĞİ ASLINDA SİZ HEKİMLERSİNİZ.

 

  1. HEKİM BİRLİĞİNİN AMAÇ ve İLKELERİ NEDİR?

Hekim Birliği; Anayasa hüküm ve ilkeleri ile demokratik toplum düzeni gerekleri doğrultusunda, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacını taşımaktadır.

Hekim Birliği bu bağlamda ve genel olarak; Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması; egemenliğinin ve bağımsızlığının yaşatılması; Anayasa ile hüküm altına alınan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayalı, milli ve manevi değerlere saygılı olarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır.

Hekim Birliği; politik amaç ya da hedef gözeten herhangi bir kişi veya zümre ile herhangi bir siyasi parti, siyasi fikir, siyasi amaçla bir araya gelmiş kuruluş ve toplulukların tesiri altında kalmadan, ortaya çıkış amacı doğrultusunda, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının temel hak, özlük işleri ve çalışma koşullarını korumak, geliştirmek ve bu alanda birliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Hekim Birliği; sağlık hizmeti sunumunda meydana gelen sistem ve organizasyon hataları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hak kayıpları, ekonomik gücün zayıflaması, gelir kaybı azalması, çalışanlar üzerinde mobbing, mesleki tükenmişlik, mesleki onur ve saygınlığın kaybı, sistemsel hataların çalışana yüklenmesi gibi sorunları tespit ederek çözüm ve telafisi için sendikal faaliyet yürütmeyi amaçlamaktadır.

 

  1. NASIL HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASINA ÜYE OLUNUR?

Öncelikle Hekim Birliği, sağlık işkolunda kurulu kamu görevlileri sendikası olduğundan, sağlık alanında çalışan devlet memuru, sözleşmeli, akademik gibi kadrolarda bulunan kamu görevlileri üye olabilir. Bu sebeple özel sektör, muayenehane gibi kurumlarda çalışan, kamu görevlisi olmayan hekimler üye olamamaktadır.

Üyelik için dijital teknolojinin kolaylıklarını kullanmaktayız. Böylece daha hızlı ve pratik bir şekilde üyelik işlemleri gerçekleşmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat