Gündem

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun

BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle, 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar”

İnsan Hakları kavramı, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri temsil eder. Irk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği, doğuştan sahip olduğu haklardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar”

İnsan Haklarının korunması, geliştirilmesi ve olabilecek insan hakları ihlallerine karşı duyarsız kalınmaması konularında birçok ülke ile birlikte ülkemiz de imza koymuş olmakla taraf olduğu, 10 Aralık 1948 tarihinde yayınlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” bundan altmış sekiz yıl önce yayınlanmış olmasına rağmen, bu konuda hala bir dönüm noktası olma özelliğini koruduğu hepimizin malumudur.

Sağlık Ağı olarak, her insanın doğuştan kazandığı haklarının korunduğu, eşit, adil ve barış dolu bir dünyada yaşamanın ümidiyle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu